Veelgestelde vragen SharePeople deelnemers

Ziek of arbeidsongeschikt worden

Als je langer dan 3 weken ziek bent, of verwacht langer dan 1 maand ziek te gaan zijn, dan meld je dit zo spoedig mogelijk bij Capability. Dit doe je als volgt: log in op Mijn.SharePeople.nl en klik op de button ‘Ziek Melden‘. Vul vervolgens het ‘Ziekmeldingsformulier‘ in. Dit ziekmeldingsformulier wordt verstuurd naar Capability.

Vervolgens zal Capability, onze externe professionele arbodienstverlener, deze ziekmelding in behandeling nemen. Zij zijn niet alleen onafhankelijk, maar hebben ook veel ervaring om je te helpen om zo snel én duurzaam mogelijk aan de slag te gaan.

Capability beoordeelt vervolgens of je voor minimaal 50% arbeidsongeschikt bent (= niet in staat je huidige beroep uit te oefenen). Vervolgens meldt Capability dit aan SharePeople. Er worden geen inhoudelijke mededelingen gedaan over je ziekte. SharePeople treedt pas na 2 maanden ziekte in werking en donaties volgen dus over de 3de maand arbeidsongeschiktheid (aan het einde van die 3de maand dus).

Capability maakt vervolgens -indien nodig- samen met jou een re-integratieplan (dit kost je niets). Het plan kun je eventueel met begeleiding door Capability of een andere dienstverlener uitvoeren (niet verplicht). De kosten van deze begeleiding betaal je zelf (of vanuit je ziektekostenverzekering). 

Als je verwacht langer dan 1 maand ziek te zijn, of als je langer dan 3 weken ziek bent, dan meld je dit zo spoedig mogelijk bij Capability. Dit doe je als volgt: log in op Mijn.SharePeople.nl en klik op de button ‘Ziek Melden. Vul vervolgens het ‘Ziekmeldingsformulier‘ in. Dit ziekmeldingsformulier wordt automatisch verstuurd naar Capability. Zie ook: Wat moet je doen als je ziek of arbeidsongeschikt bent?

Als je je ziek hebt gemeld vindt er een triage plaats. Dit houdt in dat je met een arbeidsdeskundige van Capability een intake hebt en samen bepaalt of en voor welk % je arbeidsongeschikt bent. Het is uiteraard verstandig om daarvoor vooraf ook je huisarts te raadplegen. Indien nodig vindt er een gesprek plaats met een arbo arts, deze kan -met toestemming van jou- eventueel nadere medische informatie opvragen bij je eigen arts. Capability kan je desgewenst ook begeleiden naar duurzaam herstel. Maar, je kan je ook via een andere partij laten begeleiden. 

Ben je arbeidsongeschikt, dan ontvang je na een wachttijd van 2 maanden het maandbedrag (bijvoorbeeld €2.000) uit donaties van andere ondernemers aan het eind van de 3de maand (net als je facturen) op je rekening. Ben je minder dan 100% arbeidsongeschikt (maar bij aanvang minimaal 50%) dan krijg je naar rato uitgekeerd. Maximaal 24 maanden lang totdat je weer minstens 75% arbeidsgeschikt bent.

Netto inkomen

De basisgedachte van SharePeople deelnemers: We willen niet dat iemand die ziek is meer krijgt dan wanneer hij/zij zou werken. De hoogte van je inkomen kan je (bijvoorbeeld) aantonen aan de hand van je BTW-aangiften over de laatste 9 maanden. Bij een sterk wisselend inkomen kan naar een langere periode gekeken worden.

Let op, je inkomen is altijd lager dan je omzet. Zie deze pagina om een inschatting te maken van je netto inkomen.

Je krijgt aan het einde van de 3de maand arbeidsongeschiktheid je geld op je rekening. Zodra een donatieronde is gestart duurt het twee dagen voordat de eerste donaties daadwerkelijk op de rekening staan.

Zodra je je ziek meldt, moeten wij een aantal zaken regelen:

 1. Vaststellen dat je langer dan 8 weken meer dan 50% arbeidsongeschikt bent (of gaat zijn). Dat kan soms betekenen dat we eerst nog even enkele weken ‘niets doen’.
 2. Capability laten vaststellen of je daadwerkelijk arbeidsongeschikt bent en je aan je belofte hebt gehouden:
  1. Niet in eerste maanden van deelname ziek bent geworden door een reeds gediagnosticeerde aandoening of ziekte.
  2. Je niet -in je eerste jaar van deelname- door stressklachten arbeidsongeschikt bent.
 3. We moeten (laten) vaststellen of de bankrekening waar het geld naar toe moet daadwerkelijk van jou is (‘KYC’).
 4. Checken of je door het krijgen van donaties niet meer verdient (netto) dan wanneer je gewerkt zou hebben.
 5. Het totale donatiebedrag vaststellen.
 6. Het SharePeople crowdsurance systeem in werking stellen:
  1. Deelnemers selecteren die aan de beurt zijn om te doneren
  2. De hoogte van het bedrag dat gedoneerd moet worden vaststellen
  3. Betalingen controleren.

SharePeople is een ‘Semco-style‘ oplossing. We gaan uit van vertrouwen. En vertrouwen is goedkoper dan (alles) willen controleren. Iedereen tekent vooraf een ‘belofte’. Daarin staat o.a. dat je bij start van je deelname 100% arbeidsgeschikt bent.

We controleren deze ‘belofte’ -eventueel- pas zodra je je ziek meldt. Dan controleren we – namens de deelnemers – of je je aan je belofte hebt gehouden en vragen we je jouw inkomensgegevens (bijvoorbeeld btw-aangifte) te delen. Want, SharePeople-deelnemers willen niet dat je bij ziekte meer krijgt dan wanneer je gewerkt zou hebben. Dit controleren achteraf scheelt naar schatting meer dan > 98% werk ten opzichte van één op één controle vooraf. Hierdoor kan SharePeople veel voordeliger werken dan traditionele verzekeraars.

Nee, zwangerschap is geen ziekte. Als je zwanger bent kun je aanspraak maken op de ZEZ-regeling van het UWV.  Je kunt via het UWV een uitkering aanvragen voor je zwangerschapsverlof.

Omdat de meeste zieken (ca. 98%) binnen 2 jaar beter zijn en omdat het donatiesysteem zo betaalbaar blijft. Daarnaast kennen de meeste AOV’s de mogelijkheid tot een wachttijd van twee jaar en zo kun je aansluitend op SharePeople een goedkopere AOV afsluiten (mocht je dat willen).

Overigens denken we dat we bij SharePeople ook voor blijvende arbeidsongeschiktheid een goede oplossing zouden kunnen bieden, maar daarvoor wachten we eerste de plannen uit Den Haag betreffende de verplichte AOV af.

Coronacrisis

We zien dat de meeste mensen niet langer dan 2 maanden ziek zijn door het Coronavirus. En de afgelopen maanden tonen dat ook aan: het ziektepercentage bij SharePeople stijgt nauwelijks.

De basisgedachte van SharePeople is: we willen niet dat iemand die ziek is meer krijgt dan wanneer hij/zij zou werken. De hoogte van je netto-inkomen kan je (bijvoorbeeld) aantonen aan de hand van je BTW-aangiften over de laatste 9 maanden. Bij een sterk wisselend inkomen kan naar een langere periode gekeken worden. Ook tijdens de corona-crisis zullen we dat doen.

Met andere woorden: als je door de corona-crisis enkele maanden minder hebt verdiend, kijken we naar een langere periode terug om je netto inkomen te bepalen.

Let op, je inkomen is altijd lager dan je omzet. Zie deze pagina om een inschatting te maken van je netto inkomen.

De aard van de ziekte is niet van belang, als je arbeidsongeschikt bent. Dus ja, ook bij eventuele complicaties door Corona (mocht dat langer dan 2 maanden duren).

Donaties doen

Alle donatieverzoeken worden per mail verzonden én het verzoek is te vinden in Mijn.SharePeople.nl

Is er een deelnemer ziek, dan treedt SharePeople na een wachttijd van 2 maanden in werking. Ben je aan de beurt om te doneren dan krijg je een mail met een link naar de beveiligde SharePeople omgeving Mijn.SharePeople.nl. Daarin staat een iDeal betaallink voor je klaar.

De donaties kan je via een iDeal betaallink met elke bank voldoen.  De betaling gaat rechtstreeks van de ene deelnemer naar een andere.

Het (crowdsurance)algoritme van SharePeople houdt bij wie er aan de beurt is om te doneren, zodat gemiddeld (en naar rato) iedereen evenveel betaalt.

 • Per maand betaal je maar één keer een donatie aan een zieke.
 • Iedere maand kunnen het weer andere deelnemers zijn die doneren.
 • Als er weinig zieken zijn wordt je wel eens een maand overgeslagen om te doneren.

Nee, als je je ziek hebt gemeld bij SharePeople (en verwacht langer dan 2 maanden ziek te zijn) word je vrijgesteld van het doen van donaties.

Dat hangt van het ziektepercentage af. De eerste keer dat je doneert is meestal in de 2de maand van deelname. Vervolgens kan het zijn dat je een maand niet hoeft te doneren. Je doneert in ieder geval nooit meer dan 1x per maand.

Nee. Het systeem bepaalt willekeurig wie aan wie doneert. Als je 2x aan dezelfde persoon doneert is dat dus meestal toeval.

Het bedrag is bijna nooit hetzelfde. Ons algoritme bepaalt het donatiebedrag en dat is afhankelijk van onder meer het ziektepercentage, jouw inkomensniveau, het aantal deelnemers en wanneer je voor het laatst hebt gedoneerd. Het bedrag dat je maandelijks doneert is nooit meer dan 6% van het door jou gekozen inkomensniveau.

Nee, een donatie kan elke dag van de maand gevraagd worden. Dat is namelijk afhankelijk van de dag dat de zieke deelnemer arbeidsongeschikt is geworden. Per maand krijg je nooit meer dan 1 donatieverzoek en in de eerste 60 dagen dat je meedoet krijg je vrijwel altijd een donatieverzoek (tenzij er zeer weinig of geen zieken zijn), zodat je leert hoe je een donatie moet doen.

Wij controleren of iedereen die gevraagd is te doneren dat ook doet. Dus als iemand niet zou doneren, vragen we daar iemand anders voor in de plaats. Diegene die niet doneert heeft dan zelf geen recht meer op donaties als hij of zij zelf ziek wordt (dus dit komt zelden voor).

Meedoen met SharePeople

Het principe is dat je bij ziekte niet méér uitgekeerd krijgt dan als je zou werken. Zorg dat je, je inschrijft voor een inkomen dat je ook minimaal (netto) verdient als je werkt. Dit inkomen wordt gecontroleerd als je je ziek meldt, bijvoorbeeld aan de hand van je BTW-aangiften over de laatste 9 maanden. Bij een sterk wisselend inkomen kan naar een langere periode gekeken worden.

Let op, je inkomen is altijd lager dan je omzet. Zie deze pagina om een inschatting te maken van je netto inkomen.

Bij SharePeople houden we van duidelijkheid.

Op de homepage van de website (www.SharePeople.nl) boven ‘SharePeople in 3 stappen’ wordt dagelijks het aantal deelnemers weergegeven.

Ook vind je op deze pagina het huidige aantal deelnemers en het ziektepercentage op dit moment.

Er is nog veel onduidelijk. Maar nu de commissie Borstlap en de coalitiepartijen begin 2020 hebben gepleit voor een oplossing voor arbeidsongeschiktheid voor alle werkenden, lijkt het er op dat het die kant op gaat. Maar niet vóór 2024 (laatste berichtgeving 2026). De kans is groot dat die ‘verplichte AOV’ er alleen komt voor BLIJVENDE arbeidsongeschiktheid (langer dan 2 jaar) en alleen voor een ‘basisbedrag’ dat waarschijnlijk niet veel hoger zal liggen dan bijstandsniveau.

De eerste 2 jaar arbeidsongeschiktheid zul je sowieso dus zelf moet opvangen. En daar is SharePeople nu precies voor. Als deelnemer van SharePeople voldoe je misschien ook wel aan de ‘opt-out’ voorwaarde (reden om niet mee te hoeven meedoen).

Overigens kun je SharePeople iedere maand aanpassen of opzeggen, dus je bent altijd flexibel.

En als je een AOV hebt, of nu wilt gaan afgesloten moet je die vanaf 2024 wellicht aanpassen met alle mogelijke extra kosten van dien. Het is wellicht verstandig om die dan ook in te zetten met een wachttijd van 2 jaar en in combinatie met SharePeople (vraag advies aan je verzekeringsadviseur!).

Maar, ook wij zijn als SharePeople aan het nadenken of we met een eigen oplossing kunnen komen voor die verplichte AOV. Volg ons op LinkedIn!

Vraag of wij meer informatie mogen sturen over SharePeople. Zo ja: log in op de Mijn.SharePeople.nl en vul vervolgens de gegevens van de introducé in onder het kopje ‘Nodig een vriend uit’. Wij sturen deze ondernemer vervolgens meer informatie namens jou.

Als jouw introducé zich vervolgens inschrijft bij SharePeople ontvangen jullie beiden € 30 korting op de deelnamekosten in de vorm van drie maanden gratis deelname. Dit wordt automatisch verrekend. Bij iedere nieuwe deelnemer die zich via jou opgeeft krijgen jullie beiden weer drie maanden gratis deelname.

Een andere optie is het delen van jouw persoonlijke code, voor meer informatie klik hier.

Onze Algemene voorwaarden kun je hier vinden en de Privacyverklaring hier.

Verder staat er op de ‘Hoe werkt het pagina’ onder het kopje ‘Wat je nog moet weten’, wat je van ons kunt verwachten en waar je aan moet voldoen bij aanmelding.

KYC betekent letterlijk ‘Ken Je Klant’. Het is belangrijk om te weten met wie we zaken doen en daarom vragen we je in sommige gevallen om persoonlijke documenten met ons te delen.

Waarom is KYC belangrijk?
We willen voorkomen dat onze diensten worden misbruikt voor criminele activiteiten, zoals witwassen, fraude en het financieren van terroristische activiteiten. Enerzijds is onze partner Payaut, die de donaties doet, wettelijk verplicht om de identiteit van klanten vast te stellen en ongebruikelijke acties te melden. Anderzijds is het natuurlijk ook in het belang van alle deelnemers van SharePeople om hier scherp te zijn op fraude.

Wanneer vragen we je om gegevens?
Omdat het met name gaat om het ontvangen van gelden, krijgen onze deelnemers pas bij arbeidsongeschiktheid te maken met KYC verplichtingen. Sharepeople vraagt je indien nodig de volgende documenten aan ons te verstrekken:
– Twee foto’s van het paspoort (één recht van boven en één schuin genomen)
– Een PDF van een rekeningafschrift van een persoonlijke bankrekening (met naam en IBAN)

Andere vragen van SharePeople deelnemers

Je adres, mailadres,  of iets anders wijzigen? Stuur dan een mailtje naar contact@sharepeople.nl en wij regelen het voor je.

Je bankrekeningnummer en wijze van betalen kun je nu ook in je dashboard op Mijn.SharePeople.nl aanpassen. Klik rechts bovenin op je naam en scroll naar beneden bij ‘Mijn gegevens’.

SharePeople is een ondernemersnetwerk. Daarom kun je het inschrijfgeld en de jaarlijkse deelnamekosten aan het SharePeople-netwerk wel als zakelijke kosten voor jouw onderneming aanmerken (en dus ook de BTW terugvorderen).

 • Zakelijke kosten zijn:
  • Eénmalige inschrijfkosten € 125 (ex. BTW). De factuur hiervan krijg je direct na inschrijving.
  • Deelname kosten aan het SharePeople netwerk (€10 per maand (ex. BTW)). 

  Privé kosten zijn:

  • Donaties aan zieken zijn ALTIJD privé betalingen. Je kunt donaties niet als zakelijke kosten voor jouw onderneming aanmerken. 
  • Mocht je zelf ziek worden dan krijg je een netto maandbedrag uit donaties van andere ondernemers uitgekeerd op je privé bankrekening. Omdat het allemaal kleine bedragen zijn (veel minder dan € 2.000 per donateur per jaar) hoef je hier geen belasting over te betalen.

Als deelnemer van SharePeople heb je dat ???? nodig. Bij SharePeople combineer je (fiscale) privé donaties en zakelijke kosten. We leggen het uit bij Hoe zit het met de belastingdienst en SharePeople?

SharePeople is een ondernemersnetwerk. We ondersteunen elkaar op de eerste plaats om (nog) beter te ondernemen. Je zou ook kunnen zeggen dat we de ‘afdeling HR’ van ‘werkgevers met één personeelslid’ zijn.

Wij registreren dat je recht hebt op de € 30 korting in de vorm van drie maanden waarin je geen deelnamekosten hoeft te betalen. Deze korting gaat in aansluitend aan de periode dat je al deelnamekosten hebt betaald. Als je net deelnemer bent geworden en je hebt ook direct iemand anders aangebracht, dan kan het zijn dat je de factuur van SharePeople BV pas na 4 maanden krijgt, want je krijgt bij aanmelding 1 maand deelname van ons cadeau. En als je direct twee mensen aanbrengt pas na een half jaar (etc.).

De facturen van de deelname- en inschrijfkosten die je hebt gemaakt kun je terug vinden in je mail. Van alle kosten die je hebt gemaakt ontvang je van ons namelijk een bewijs. Let op: de facturen worden verstuurd vanuit ons boekhoudprogramma met als afzender: invoice@informeronline.eu.

Van donaties die je hebt gedaan ontvang je geen factuur. Dat zijn namelijk giften van privé naar privé persoon.

Ja, dat kan. De overstapkosten bedragen €45,- als je wilt overstappen naar een hoger inkomensniveau. Hierbij vragen we je opnieuw akkoord te gaan met de beloften:

 • Minimaal het nieuwe inkomensniveau netto te verdienen.
 • Niet de eerste zes maanden na de verhoging van het inkomensniveau arbeidsongeschikt te worden.
 • Gedurende het eerste jaar na een verhoging van het inkomensniveau en in het geval van een ziekte als gevolg van een burnout of andere stress gerelateerde klachten, slechts maximaal ter hoogte van het ‘oude’ en dus lagere inkomensniveau aanspraak te maken op donaties;

Je kunt dus niet overstappen naar een hogere inkomensgroep op het moment dat je ziek of arbeidsongeschikt bent of verwacht dat binnenkort te gaan worden.

Log in op Mijn.SharePeople.nl en klik op je inkomensniveau in ‘Jouw account’.
Wil je een lager inkomensniveau dan kan dat kosteloos op dezelfde wijze.

SharePeople gaat vanzelfsprekend zorgvuldig om met jouw persoonlijke gegevens. Wij vragen bij inschrijving nooit meer gegevens dan die wij nodig hebben om SharePeople goed te laten functioneren. Wij slaan je gegevens op in een beveiligde database en verstrekken ze niet aan derden. Communicatie verloopt via onze beveiligde portal. Wij hebben geen gegevens over de aard van de ziekmelding en communiceren hier ook niet over.

SharePeople werkt geheel volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deelnemers van SharePeople hebben recht op inzage in hun gegevens en/of op verwijdering hiervan. Zie ook onze privacyverklaring.

Ja, dat kan elke maand, zonder kosten. Log in op Mijn.SharePeople.nl, klik vervolgens op je naam om naar je persoonlijke gegevens te gaan. Onder jouw gegevens zie je de mogelijkheid om je deelname te beëindigen. We vragen hier naar je reden van opzegging en nemen deze in behandeling. Je ontvangt zsm een bevestiging.

Stuur ons een email naar contact@sharepeople.nl en we sturen je een bewijs van deelname toe, deze volstaat als document voor de aanvraag van je hypotheek.

Je getekende beloften kun je nu ook in je dashboard vinden op Mijn.SharePeople.nl
Klik rechtsboven op je naam en scroll helemaal naar beneden. Onder Verklaring en Beloften kun je het document downloaden.