tips

SharePeople in 1 minuut

De meest gestelde vragen over SharePeople

Vragen over meedoen met SharePeople

Kun je het antwoord op je vraag niet vinden? Stel je vraag dan aan judith@sharepeople.nl

Wie kan er meedoen met SharePeople?

Zelfstandig ondernemers, zzp’ers, start-ups: het maakt niet uit of je vanuit een éénmanszaak, BV of Vof onderneemt, zolang je maar als ‘ondernemer’ wordt aangemerkt door de belastingdienst en bent ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Uitzondering: ondernemers die AOW krijgen of een andere uitkering vanuit de overheid kunnen niet meedoen met SharePeople. En bij inschrijving moet je 100% arbeidsgeschikt zijn en jonger dan 60 jaar.

Per 1 augustus 2018 zijn we een nieuwe groep gestart voor zzp’ers in de bouw. Vanaf 1 oktober 2018 kunnen ook zzp’ers in de bouw tussen de 55 en 67 jaar meedoen. Kijk op www.sharepeople.nl/zzp-bouw.

Is SharePeople een broodfonds?

Nee, SharePeople is geen broodfonds. Kijk hier voor de belangrijkste verschillen.
‘Broodfonds’ is een merknaam van het bedrijf Broodfondsmakers en daarom is SharePeople ook geen broodfonds 2.0 of een soort broodfonds. Wel is er enige gelijkenis met schenkkringen zoals het Broodfonds, het Ziektefonds, SamSam Kring en het Voorzieningenfonds, omdat het ook onderling en zonder verzekeraar gaat. Maar SharePeople kent een aantal belangrijke verschillen met deze ‘broodfonds-achtigen’. Hieronder noemen we er drie.

Kijk hier voor een handig overzicht.
 1. Ziekmelding bij en begeleiding door een professionele, onafhankelijke partij 

Zo blijft de privacy van de zieke gewaarborgd. De ervaring leert dat er discussie kan ontstaan of iemand al dan niet ziek is (zie VPRO Tegenlicht). Als leek kun je niet goed beoordelen hoe ziek iemand is (dat staat los van vertrouwen). Daarom melden deelnemers van SharePeople zich ziek bij een professionele, onafhankelijke partij (arbodienstverlener Capability). Capability stelt samen met de deelnemer een re-integratieplan plan op en zorgt desgewenst voor de begeleiding. Want belangrijker dan een goede beoordeling is een goede begeleiding bij ziekte. Overigens ben je vrij om voor een andere begeleidende partij te kiezen.

 1. Deelnemer kan inleg vrij besteden

Bij broodfondsen staat het geld dat je maandelijks inlegt vast op een spaarrekening. Bij SharePeople kun je het geld vrij besteden zolang je je maandelijkse reservering maar voldoet: €75 bij BASIS en €125 bij EXTRA en ZZP-bouw. Bij SharePeople vinden we het ook belangrijk om ziekte te voorkòmen en geven we elkaar tips over hoe je dit geld kunt inzetten voor een goede work-life balance.

 1. Eén groot (online) netwerk

Daardoor kunnen we de risico’s beter spreiden. Bovendien is er bij SharePeople geen wachttijd of selectie bij toetreding, er zijn geen vergaderingen, je hoeft niet zelf iets op te richten of met minimaal 20 of maximaal 50 personen te zijn, etc.. Kortom: er is geen gedoe. En wellicht het belangrijkste: we kunnen met een grote groep gezonde ondernemers veel beter tegen een stootje.
Administratief is het ook eenvoudiger: Pas als je ziek bent, kijken we of je je aan de beloften hebt gehouden die je bij aanmelding hebt ondertekend. Daardoor zijn de kosten zeer laag (zie: Wat kost het). Ook als startende ondernemer kun je bij SharePeople direct meedoen (zie: Inschrijven is zo geregeld).

Wat kost het om mee te doen met SharePeople?

 • €180 éénmalige inschrijfkosten
 • €120 gebruikskosten per jaar

Dit zijn zakelijke kosten.

Daarbij komen de eventuele donaties aan zieke deelnemers. Dit bedrag ligt per maand tussen de €0 en €75 bij BASIS en tussen de €0 en €125 bij EXTRA en ZZP BOUW. Is er niemand ziek, dan betaal je ook niets. Donaties zijn geen zakelijke kosten maar privé-uitgaven. (Zie ook: wat kost het?)

Hoe werkt SharePeople als ik ziek word?

Als je verwacht langer dan 1 maand ziek te zijn, dan meld je dit bij Capability. Capability is een gerenommeerde arbodienstverlener die speciaal voor de ondernemers van SharePeople deze dienst heeft ontwikkeld. Zij zijn volledig onafhankelijk en hebben geen belang bij het al dan niet goedkeuren van de ziekmelding.

Capability beoordeelt of je voor minimaal 50% arbeidsongeschikt bent (niet in staat je huidige beroep uit te oefenenen). Vervolgens meldt Capability dit aan SharePeople. Let op: er worden nooit inhoudelijke mededelingen gedaan over je ziekte, tenzij je dit zelf wilt. SharePeople zet de schenkkring na 2 maanden ziekte in werking.

Capability maakt vervolgens -indien nodig- samen met de zieke een plan om spoedig en duurzaam weer aan het werk te gaan.

Wat ontvang ik als ik ziek ben?

Ben je door ziekte 100% arbeidsongeschikt, dan ontvang je na een wachttijd van 2 maanden

 •  €1400 netto per maand bij SharePeople BASIS
  of
 • €2000 netto per maand bij SharePeople EXTRA of ZZP-BOUW.

Maximaal 24 maanden lang.
Ben je minder dan 100% arbeidsongeschikt (maar minimaal 50%) dan krijg je naar rato uitgekeerd.

De basisgedachte van SharePeople deelnemers:

We willen niet dat iemand die ziek is meer krijgt dan wanneer hij/zij zou werken.

Dat betekent dat bij BASIS – bij 100% ziekte – het volledige bedrag uitgekeerd wordt als je een netto jaarinkomen hebt van €16.800 of meer. Is het jaarinkomen lager, dan is ook de uitkering verhoudingsgewijs lager. De hoogte van je inkomen kan worden aangetoond aan de hand van je BTW-aangiften over de laatste 6 maanden. Bij een sterk wisselend inkomen kan naar een langere periode gekeken worden, bijvoorbeeld de laatste drie jaar.

Bij EXTRA en ZZP-BOUW moet je een netto jaarinkomen hebben van minimaal €24.000. Verder gelden dezelfde regels als bij BASIS.

Bij wie meld ik mij ziek?

Als je verwacht langer dan 1 maand ziek te zijn, meld je dit bij Capability, onze externe professionele partij die de ziekmeldingen in behandeling neemt.

Bel Capability: 088-0450100

Hoe word ik begeleid bij ziekte?

De mensen van SharePeople zijn geen arts of arbeidsdeskundige, daarom laten wij de ziekmeldingen en het weer beter worden begeleiden door een externe professionele partij (Capability, ondernemers in arbo- en verzuimmanagement). Zij zijn niet alleen onafhankelijk, maar hebben ook veel ervaring om je te helpen om zo snel mogelijk én duurzaam aan de slag te gaan.

Capability maakt – indien nodig – samen met jou een re-integratieplan (dit kost je niets). Het plan kun je door Capability of een andere dienstverlener laten uitvoeren. De kosten van de uitvoering betaal je zelf van de maandelijkse inleg op je bunq-rekening (en/of vanuit je ziektekostenverzekering). Mooi meegenomen: als je ziek bent hoef je niet te doneren aan andere zieken.

Hoe zit het met mijn privacy bij ziekte?

Eén van de grote voordelen van het werken met een onafhankelijke arbodienstverlener is dat je privacy is gewaarborgd. Er worden aan SharePeople en de andere deelnemers nooit mededelingen gedaan over de aard van jouw ziekte.

Welk bedrag ben ik maandelijks kwijt aan zieke deelnemers?

Dat weten we niet. Dat hang af van het aantal zieke deelnemers die maand. Het bedrag ligt tussen de €0 en €75 bij BASIS en €0 en €125 bij EXTRA en ZZP-BOUW. Bij een ziektepercentage van 1,5% (landelijk gemiddelde zzp-ers) is dat €30 voor EXTRA (zie ook: Wat kost het?) Voorlopig zitten we daar ver onder!

Hoe doe ik een donatie aan een zieke?

Is er een deelnemer ziek, dan zet SharePeople de schenkkring na een wachttijd van 2 maanden in werking.

Deelnemers die aan de beurt zijn om te doneren (dat zijn meestal tussen de 40 en 100 deelnemers) krijgen een mail met een verificatiecode, zodat ze weten dat het betaalverzoek klopt.
Vervolgens ontvangen deze deelnemers een betalingsverzoek via de bunq app op de telefoon (dit is een soort Tikkie-verzoek) die direct via de bunq-app is te voldoen (‘accept payment request’). In dit betaalverzoek staat dezelfde verificatiecode.

Het (crowdsurance)systeem van SharePeople houdt bij wie er aan de beurt is om te doneren, zodat gemiddeld iedereen in dezelfde groep evenveel betaalt.

Waarom is SharePeople Crowdsurance zoveel goedkoper dan een AOV?

Dat komt omdat SharePeople zeer lage overheadkosten heeft en je geen premie betaalt. We dekken met elkaar het inkomensverlies af voor twee jaar ziek zijn, met een wachttijd van twee maanden. Je betaalt bij inschrijving eenmalig €180 en jaarlijks €120 gebruikskosten. Daar bovenop komen de eventuele donaties aan zieke deelnemers. Dit bedrag ligt per maand tussen de €0 en €75 bij BASIS en tussen de €0 en €125 bij EXTRA. Is er niemand ziek, dan betaal je niets!

Bij SharePeople vinden we het ook belangrijk om ziekte te voorkòmen. Daarom geven we elkaar tips over hoe je het geld dat je maandelijks overhoudt, kunt inzetten voor een goede work-life balance. Zo zijn we bij SharePeople uiteindelijk nog minder vaak ziek dan de gemiddelde ondernemer!

Ik heb al een AOV, is SharePeople dan ook interessant voor mij?

Jazeker! SharePeople keert maximaal gedurende een periode van 2 jaar uit. Je kunt SharePeople daarom goed combineren met een AOV die pas na 2 jaar gaat uitkeren. Je AOV-premie kan dan een stuk lager uitvallen. Wil je weten hoeveel precies, neem dan contact op met je verzekeringsadviseur!

Wat is het verschil tussen SharePeople en een AOV?

SharePeople is geen verzekering: deelnemers dekken onderling het risico op arbeidsongeschiktheid af voor een termijn van 2 jaar. Je betaalt dus geen premie, maar je maakt een reservering* van €75 (BASIS) of €125 (EXTRA) op je eigen bunq-rekening. Hiervan betaal je de donaties aan zieke deelnemers. De donaties bedragen maximaal de hoogte van je reservering maar vallen in de regel veel lager uit. Het bedrag dat je maandelijks overhoudt, kun je vrij besteden en ben je niet kwijt zoals bij de AOV-premie wel het geval is.

Kijk hier voor een handig overzicht waarin de verschillen met een AOV en een broodfonds worden uitgelegd.

*Naast de maandelijkse reservering berekent SharePeople jaarlijks €120 voor het gebruik van het SharePeople-platform. Dit zijn zakelijke kosten die je van de belasting kunt aftrekken.

Doneer je altijd als er een zieke deelnemer is?

Nee, dat is niet het geval.

Het (crowdsurance)systeem van SharePeople houdt bij wie er aan de beurt is om te doneren, zodat gemiddeld iedereen in dezelfde groep evenveel betaalt. Deelnemers die aan de beurt zijn om te doneren (dat zijn meestal tussen de 40 en 100 deelnemers) krijgen een mail met een verificatiecode, zodat ze weten dat het betaalverzoek klopt.
Vervolgens ontvangen deze deelnemers een betalingsverzoek via de bunq app op de telefoon (dit is een soort Tikkie-verzoek) die direct via de bunq-app is te voldoen (‘accept payment request’). In dit betaalverzoek staat dezelfde verificatiecode.

Vragen van deelnemers aan SharePeople

Kan ik SharePeople opzeggen?

Ja, dat kan elke maand, zonder kosten.

Wat gebeurt er met het geld van mijn bunq-rekening als ik wil stoppen, bijvoorbeeld omdat ik een vaste baan krijg?

Het geld op jouw bunq-rekening is en blijft van jou.

Bepaalt SharePeople waar ik mijn gespaarde geld aan mag uitgeven?

Nee. Je bent geheel vrij om het geld dat je maandelijks overhoudt (omdat er weinig of geen zieken zijn) te besteden aan dat wat jij nuttig vindt. Pensioen, een avondje uit, een training, gezonde voeding, het maakt ons echt niet uit! We willen vooral dat je er bewust van bent dat je met SharePeople een spaarpotje aan het creëren bent en dat je daar wat nuttigs mee kan doen om te voorkomen dat je minder snel ziek wordt. We denken dat we zo uiteindelijk een groep vormen die minder dan gemiddeld ziek is. Zodra we je ergens toe zouden verplichten werkt dat niet meer…

Waarom is de termijn van uitkering bij ziekte maximaal twee jaar?

Omdat de meeste zieken (ca. 98%) binnen 2 jaar beter zijn en omdat het donatiesysteem zo betaalbaar blijft.

Kan ik als startende ondernemer ook meedoen?

Ja, bij SharePeople is iedere ondernemer welkom. Of je in een (holding) BV, een VOF, een eenmanszaak of een andere rechtsvorm onderneemt, het maakt niet uit. Zolang je maar als ondernemer wordt aangemerkt door de belastingdienst en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Uitzondering: ondernemers die AOW krijgen of een andere uitkering vanuit de overheid kunnen niet meedoen met SharePeople. En bij inschrijving moet je 100% arbeidsgeschikt zijn en jonger dan 60 jaar.

Wat wordt als zakelijke en wat als privé-uitgaven aangemerkt?

 1. Zakelijke kosten:
  • Eénmalige inschrijfkosten van €180 (ex BTW)
  • Gebruikskosten (€ 10,75 per maand of € 120 per jaar (ex. BTW)). Een betaling per jaar is goedkoper en administratief makkelijker te verwerken.
 2. Privé-uitgaven:
  • De maandelijkse reservering van € 125 of € 75 op je SharePeople-bunq rekening. 
  • Vanuit deze rekening doe je de donaties aan zieken. Dit is ALTIJD een privé betaling. Mocht je zelf ziek worden dan krijg je het geld ook privé uitgekeerd op deze bunq-rekening.
  • Overige uitgaven van je bunq rekening die niet direct als zakelijk zijn aan te merken. Het schemergebied bijvoorbeeld in ‘work-life-balance’, een fitnessapparaat of wellicht zelfs een vakantie.
   (NB: Wij hopen uiteindelijk dat al dit soort kosten als zakelijk zijn aan te merken, maar helaas is het nog niet zo ver…)

Waarom moet ik een rekening bij bunq openen?

Bunq is op dit moment de enige bank in Nederland die zijn ‘API’ beschikbaar heeft gesteld voor derden om daar applicaties op te ontwikkelen. Dat maakt het mogelijk om al onze rekeningen als het ware ‘aan elkaar te knopen’ waardoor we geen verzekeraar nodig hebben. Je zou je bunq-SharePeople-rekening dan ook niet moeten zien als een traditionele bankrekening, maar meer als een soort ‘betaal-app’ zoals Tikkie. Het saldo van de rekening is een bedrag dat anders bij een verzekeraar op de bank had gestaan (waar zij hun kosten, marketing, winst, etc. van betalen), maar dat je nu zelf kunt besteden. Overigens volstaat voor SharePeople een ‘bunq FREE’ en die is gratis!

Let op: je krijgt sindskort van Bunq BUNQ Premium 30 dagen gratis.  We raden aan om direct te downgraden naar bunq FREE, zo blijft het ook na de eerste 30 dagen geheel gratis. Dit doe je in de bunq app in ‘profile’, dan ‘my membership’ en dan ‘downgrade to free’.

Kan ik korting krijgen?

SharePeople is een sterk netwerk van ondernemers die elkaar een inkomen garandeert bij ziekte. Dit netwerk willen wij graag zo groot en zo sterk mogelijk maken. Daarom vinden wij het leuk als je zèlf ook nieuwe leden aanbrengt. En daar krijg je natuurlijk een beloning voor in de vorm van korting op je gebruikskosten. En de nieuwe deelnemer krijgt korting op het inschrijfgeld.

SharePeople: zéker met elkaar!

Hoe beschermt SharePeople mijn privacy?

SharePeople gaat vanzelfsprekend zorgvuldig om met jouw persoonlijke gegevens. Wij vragen bij inschrijving nooit meer gegevens dan die wij nodig hebben om de SharePeople schenkkring goed te laten functioneren. Wij slaan je gegevens op in een beveiligde database en verstrekken ze nooit aan derden, behalve natuurlijk aan onze arbodienst partner Capability.

Communicatie verloopt via onze beveiligde portal. Wij hebben geen gegevens over de aard van de ziekmelding en communiceren hier ook niet over (zie ook: hoe zit het met mijn privacy bij ziekte?)

SharePeople werkt geheel volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deelnemers van SharePeople hebben recht op inzage in hun gegevens en/of op verwijdering hiervan.

Kan ik overstappen van BASIS naar EXTRA of andersom?

Ja, dat kan. De overstapkosten bedragen € 65. Stuur een mailtje naar Rutger Abbink en wij regelen het voor je.

Krijg ik ook donaties als ik zwanger ben?

Zwangerschap is (gelukkig) geen ziekte. Maar het is natuurlijk wel vervelend dat je dan langere tijd niet kan werken en ook via SharePeople geen donaties kan krijgen. Maar… gelukkig is er de ZEZ-regeling, zie  https://www.uwv.nl/particulieren/zwanger-adoptie-pleegzorg/zwanger-en-zelfstandige/zwanger-en-zelfstandige-zez/index.aspx
Mocht je als gevolg van de zwangerschap ziek worden, dan staan we natuurlijk voor elkaar klaar!
Vragen over het SharePeople Crowdsurance platform

Kan ik met mijn eigen (branche)vereniging of groep ook meedoen?

Het Crowdsurance-platform van SharePeople is ook white-label beschikbaar. Daarmee kun je met je eigen netwerk, bijvoorbeeld als ondernemersnetwerk, branche-of beroepsvereniging, elkaar een inkomen bij ziekte of arbeidsongeschiktheid garanderen. Neem voor een vrijblijvend gesprek contact op met Cosmas Blaauw via Cosmas@SharePeople.nl

Kan ik met mijn Broodfonds overstappen naar SharePeople?

Ja dat kan. Je kunt als persoon overstappen, maar ook als gehele groep. Neem contact op met cosmas@sharepeople.nl

Staat je vraag er niet bij?

Staat je vraag er niet bij?

SharePeople doet het anders, dat roept natuurlijk vragen op. Mocht jouw vraag niet in de bovenstaande vragenlijst staan, dan horen we dat graag. Mail je vraag naar Judith@SharePeople.nl en je hoort zo snel mogelijk van ons. Je kunt natuurlijk ook chatten, app-en en bellen of reageren via Twitter, LinkedIn of Facebook!

Wil je graag een live presentatie in jouw netwerk? Dat kan! Stuur een mail aan: Cosmas@SharePeople.nl.