SharePeople Lang

Inkomenszekerheid tot pensioen

  • Een volwaardig alternatief voor de AOV
  • Inkomenszekerheid tot AOW-leeftijd bij blijvende ziekte en arbeidsongeschiktheid
  • Eerlijk, solidair en betaalbaar