Berichten

ZZP-er en arbeidsongeschiktheid: tijd voor een nieuwe oplossing

Modern werkenden creëren een vangnet bij ziekte en sparen tegelijkertijd voor opleidingen en pensioen. Tijd voor een betaalbaar sociaal stelsel in plaats van een verplichte dure verzekering.