Berichten

ZZP-er en arbeidsongeschiktheid: tijd voor een nieuwe oplossing

/
Modern werkenden creëren een vangnet bij ziekte en sparen tegelijkertijd voor opleidingen en pensioen. Tijd voor een betaalbaar sociaal stelsel in plaats van een verplichte dure verzekering.