Berichten

Burn-out

Veel (beroeps)ziekten zoals burn-out, rsi en rugklachten zijn te voorkomen. Toch doen zelfstandig ondernemers hier nauwelijks iets aan, daar is dus enorme winst te behalen. Bij bovengenoemde beroepsziekten, zal een ondernemer zich niet zo snel ziek melden, maar gewoon door blijven werken… Maar wel op halve kracht. Als we die beroepsziekten nu samen weten te voorkomen, kunnen we allemaal op volle kracht door blijven werken.

Andersom kan iemand die ziek is (bijvoorbeeld door kanker) zich niet ziek voelen. Men wil dan graag eigen regie houden en -zolang het kan- doorwerken en meedraaien in een normaal leven. Wel kunnen we elkaar helpen omdat voor elkaar te krijgen.

Bij SharePeople gaan we uit van positieve gezondheid.

Positive Health

Machteld Huber introduceerde het concept positieve gezondheid in Nederland in 2012. In dit concept wordt gezondheid niet meer gezien als de af- of aanwezigheid van ziekte, maar als het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren. Eigen regie…dat klinkt als zelfstandig en ondernemend.