Roos Wouters, ‘onze’ vrouw in Den Haag, aan het woord

‘Het is gewoon niet meer zo dat werkenden 40 jaar bij dezelfde baas (willen) blijven’, vertelt Roos Wouters, oprichter en aanjager van de Werkvereniging. ‘Daarom is het zo raar dat de arbeidsmarkt daar wel nog op ingericht is.’ Haar Werkvereniging, waar SharePeople onderdeel van is, doet daar wat aan. Door op te komen voor de belangen van de modern werkenden.

Modern werkenden, wie zijn dat?

Roos: ‘Dat zijn alle werkenden die met enige regelmaat van baan wisselen, zzp’ers, zzp’ers die ook nog een vaste baan hebben en werkenden met meerdere contracten. Iedereen dus, die werkvormen combineert of afwisselt. En dat zijn er zo’n 3,5 tot 4 miljoen, bijna de helft van alle werkenden in Nederland. Het zijn mensen die last hebben van het huidige systeem. Omdat ze gaten in hun pensioenopbouw hebben of steeds moeten wisselen van arbeidsongeschiktheidsverzekering.’

Wat wil de Werkvereniging?

Roos: ‘De huidige faciliteiten, zoals je pensioenopbouw, zijn gekoppeld aan de werkgever en een contract. Wij stellen voor die arbeidsvoorwaarden te koppelen aan de werkende. Zodat niet alleen je pensioenopbouw, maar bijvoorbeeld ook je opleidingsbudget, meebeweegt met jouw leven en jouw carrière. Nu stopt je werkgever geld in een opleidingsfonds, wissel je van baan dan ben je dat geld kwijt. Terwijl je nog evenveel behoefte hebt aan opleiding en ontwikkeling.’

Wat doet de Werkvereniging dan?

Roos: ‘De Werkvereniging komt op voor de belangen van alle modern werkenden. We zetten hen centraal en pleiten voor hun gezamenlijke belang. 
We doen dat sinds 2017 door bekendheid te geven aan de mogelijkheden die er zijn binnen de huidige wet- en regelgeving. Initiatieven voor modern werkenden, zoals SharePeople, brengen we bij elkaar. Bijvoorbeeld via het Platform ‘Vernieuwen doen we samen’. Zodat deze organisaties elkaar versterken en de modern werkenden weten wat de mogelijkheden zijn.
En we doen dat tegenwoordig steeds vaker door in Den Haag mee te praten over hoe de wet- en regelgeving anders moet. Wat moet er veranderen om modern werken mogelijk te maken? De minister zoekt nieuwe gesprekspartners en weet ons te vinden.’

Wat kunnen de SharePeople-deelnemers doen?

Roos: ‘Kijk, als we kunnen zeggen ‘dit willen de modern werkenden wel’ en ‘dit willen ze niet’, worden we steeds vaker serieus genomen in Den Haag. Om goed zicht te houden om wat onze achterban wil en vindt, hebben we ‘Jouw Stem’ ontwikkeld. Een online vragenlijst die iedere modern werkende gratis kan invullen. Deelnemers aan de Werkvereniging (voor €30 per jaar ben je dat al) kunnen ook vragen stellen.
Ik zou alle SharePeople-deelnemers willen oproepen om zich in ieder geval aan te melden voor Jouw Stem, zodat we steeds beter beslagen te ijs komen in Den Haag. En kunnen blijven zeggen: Mensen willen niet zozeer de zekerheid van eenzelfde baan voor het leven, maar zekerheid van inkomen en leuk werk. Want dat zijn toch echt twee verschillende dingen.’