Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING
SharePeople, gevestigd aan Vondellaan 34, 3521 GH Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
SharePeople B.V.
Vondellaan 34
3521 GH Utrecht
030-2080802
www.sharepeople.nl

Rutger Abbink is de Functionaris Gegevensbescherming van SharePeople. Hij is te bereiken via contact@sharepeople.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken
SharePeople verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Voorletters
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres en
– Bankrekeningnummer
– Bedrijfsnaam en beroep

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Als je er van overtuigd bent dat wij persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via contact@sharepeople.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
SharePeople verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van onze nieuwsbrief
– Het uitvoeren van onze dienstverlening
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Geautomatiseerde besluitvorming
SharePeople neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van SharePeople) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
SharePeople bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Potentiele deelnemers:
Naam en email adres worden bewaard en geactualiseerd zolang de potentiele deelnemer zich niet uitschrijft.

Deelnemers:
Alle door de deelnemer verstrekte gegevens worden bewaard en geactualiseerd zolang de deelnemer als zodanig bij SharePeople geregistreerd is. Na deelname worden alleen naam en email adres bewaard, zolang de ex-deelnemer zicht niet uitschrijft.

Delen van persoonsgegevens met derden
SharePeople verstrekt deze uitsluitend aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Specifiek deelt SharePeople persoonsgegevens van deelnemers met de volgende strategische partners:

  • Payaut: voor de betaling van de donaties aan arbeidsongeschikte deelnemers;
  • BrightPensioen: voor de uitvoering van het product SharePeople Bright en
  • Knab bank: voor de uitvoering van het product Knab Crowdsurance
  • Capability: (alleen zodra iemand zich ziek meldt) voor de begeleiding van arbeidsongeschikte deelnemers

Deze persoonsgegevens worden slechts gedeeld met deze partners om hun diensten te verbeteren, relevante aanbevelingen te doen en om ervoor te zorgen dat geen aanbiedingen meer gedaan worden voor het product dat reeds is afgesloten.

SharePeople zal nooit persoonsgegevens aan derden verstrekken voor commerciële doeleinden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

SharePeople gebruikt cookies om content en advertenties te personaliseren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Ook delen we informatie over het gebruik van onze site met onze partners voor social media, adverteren en analyse. Deze partners kunnen deze gegevens combineren met andere informatie die je aan ze hebt verstrekt of die ze hebben verzameld op basis van jouw gebruik van hun services. Je gaat akkoord met onze cookies als je onze website blijft gebruiken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door SharePeople en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om jouw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar contact@sharepeople.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.
SharePeople wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
SharePeople neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via contact@sharepeople.nl

AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID
Ondanks voortdurende zorg en aandacht voor de website van SharePeople geeft SharePeople geen garanties op de volledigheid, juistheid of actualiteit van de inhoud van de website van SharePeople.
SharePeople kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade door het gebruiken van de website van SharePeople, de onmogelijkheid de website van SharePeople te gebruiken, uit de levering van diensten door SharePeople of het gebrek aan levering van diensten door SharePeople.

WIJZIGINGEN
De inhoud van de website van SharePeople wordt regelmatig bijgewerkt. SharePeople behoudt zich het recht voor de inhoud van de website van SharePeople te allen tijde en met onmiddellijke ingang te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Laatst gewijzigd op 07-12-2021.