PRIVACYBELEID SHAREPEOPLE

Versie: 7 september 2017

Bereik

Dit Privacybeleid van SharePeople regelt de verzameling, het gebruik en andere vormen van verwerking van persoonsgegevens van de bezoekers van de website sharepeople.nl en van de SharePeople account registratie via mijn.sharepeople.nl.

Wie is verantwoordelijk voor jouw informatie?

SharePeople B.V. ( “SharePeople”), waarvan het hoofdkantoor is gevestigd op Hoofdstraat 23 in Driebergen, is verantwoordelijk voor de inzameling en verwerking van jouw persoonlijke gegevens met betrekking tot je SharePeople account of persoonlijke gegevens die je gebruikt om contact met ons op te nemen via de website. SharePeople heeft deze registratie nog niet gemeld aan de Nederlandse autoriteit voor gegevensbescherming “Autoriteit Persoonsgegevens”.

De jij-bezit-jouw-data overeenkomst is de bindende overeenkomst die bevestigt dat jij de rechtmatige eigenaar bent van alle gegevens, bestanden of enige informatie (gezamenlijk “Data”) die je opslaat in je mijn.sharepeople.nl account. Jij – en niemand anders – bent verantwoordelijk voor alle gegevens die je opslaat in je mijn.sharepeople.nl account. SharePeople heeft toegang tot de gegevens die je hier opslaat.

Waarom verzamelen wij jouw persoonlijke gegevens?

Wanneer je ervoor kiest om een SharePeople account te registreren of anderszins contact met ons op te nemen, zullen wij je vragen om je persoonlijke gegevens met betrekking tot je naam en e-mailadres. Met deze informatie kan SharePeople:

  • Met je communiceren op een persoonlijke manier, zoals het reageren op je opmerkingen of vragen
  • De administratie van je SharePeople account voeren, inclusief de afhandeling van betalingen;
  • Met je communiceren over verzoeken tot het delen van gegevens die je verzendt of ontvangt;
  • Je informeren dat SharePeople gebruikers wijzigingen hebben gemaakt in gegevens die met jou zijn gedeeld;
  • Met je communiceren over veranderingen in je account om de veiligheid en privacy van je account te waarborgen.

SharePeople verzamelt met behulp van analyse gereedschappen ook meta-data (zoals IP-adressen) om de goede werking van de website en de functionaliteit van de software te waarborgen en om de naleving van de (privacy)wetgeving te verzekeren.

Hoe wij je persoonlijke gegevens verzamelen

Je kunt je persoonlijke gegevens op een aantal manieren met ons delen, bijvoorbeeld door:

  • Een SharePeople account te registreren;
  • Met ons te communiceren via e-mail, telefoon of schriftelijk.

Hoe delen we je persoonlijke gegevens?

SharePeople zal je persoonlijke gegevens niet verkopen, verhuren, leasen, of beschikbaar stellen aan derden of welke overheid dan ook in de wereld.

SharePeople mag alleen je persoonlijke gegevens met betrekking tot de registratie van je SharePeople account of persoonlijke gegevens die je gebruikt om contact met ons op te nemen met andere dienstverleners delen om bepaalde verwerkende activiteiten uit te voeren in opdracht van SharePeople. SharePeople vereist van deze dienstverleners dat zij je persoonlijke gegevens zorgvuldig beschermen in overeenstemming met de veiligheidsnormen van SharePeople.

We zullen je persoonlijke gegevens met betrekking tot je SharePeople account of persoonlijke gegevens die je gebruikt om contact met ons op te nemen alleen gebruiken als dat vereist is door de wet, waar nodig voor de preventie of de bestrijding van fraude, waar nodig voor geschillenbeslechting, of om enige andere dringende legitieme behoefte die onder de omstandigheden opwegen tegen je privacy belangen, zoals de veiligheid van ons bedrijf en de veiligheid van onze medewerkers.

Jouw keuzes

Als je ervoor kiest om een ​​SharePeople account te registreren of contact met ons op te nemen, geef je SharePeople (als Data verwerker) toestemming voor het verzamelen, opslaan, gebruiken, openbaar te maken, en anderszins verwerken van jouw persoonsgegevens in relatie tot de doeleinden zoals hierboven beschreven, ook in samenwerking met Sub-verwerkers.

Behoud je persoonlijke gegevens

Als je ervoor kiest je SharePeople account niet voort te zetten, kun je je SharePeople account en alle gegevens laten verwijderen. Je gegevens worden vervolgens verwijderd van de servers en zullen permanent verwijderd worden in onze eerstvolgende back-up cyclus. We zullen alleen de persoonlijke gegevens met betrekking tot de registratie van je SharePeople account behouden zo lang als nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, geschillen op te lossen en onze overeenkomsten na te leven.

Aanmelden bij SharePeople

Graag willen wij je per e-mail nieuwsbrieven, informatie over updates van het product of uitnodigingen om deel te nemen aan product- of gebruikersonderzoeken, maar we zullen dat alleen doen als je er specifiek mee instemt om deze berichten van ons te ontvangen door de instellingen hiervoor aan te passen in het menu Instellingen. Je hebt altijd de mogelijkheid om je af te melden voor eventuele verdere communicatie van ons door de instellingen hiervoor aan te passen in het menu Instellingen.

Hoe beschermen wij jouw informatie?

SharePeople heeft passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen genomen tegen verlies of onrechtmatige verwerking van je persoonlijke gegevens. De belangrijkste veiligheidsmaatregel is dat alle gegevens in je Data Stores zijn versleuteld met 256-bit AES-encryptie. Dit betekent dat alleen jij de gegevens in je Data Stores kunt ontgrendelen met jouw encryptiesleutel.

We maken gebruik van Secure Socket Layer-codering en beveiligde cookies met HTTPS om al je gegevens tijdens de overdracht van en naar onze servers te beschermen, tussen je browser en onze servers, bijvoorbeeld wanneer je je informatie opvraagt of toegang verleent aan anderen.

Je gegevens worden gehost in een beveiligd datacenter in de Europese Unie, dat 24/7 fysieke bescherming, firewalls, intrusion detection systemen heeft, naast een scala aan andere technologische waarborgen, en heeft een aantal certificeringen, waaronder ISO27001 / 2, ISAE3402, SOC 1 en SOC 2 rapporten, en is PCI-compliant.

Desondanks is geen enkele methode van overdracht via het internet of elektronische opslag 100% veilig. Daarom kunnen wij absolute veiligheid niet garanderen. Als we een veiligheidsincident ontdekken dat jouw persoonlijke gegevens in gevaar brengt, zullen wij je dat laten weten, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Stel ons onmiddellijk op de hoogte van een vermoedelijk of onbevoegd gebruik van je wachtwoord of account of enig ander incident via security@sharepeople.nl.

Overdracht van gegevens

Jij hebt de controle over de persoonlijke gegevens die je deelt. We zullen alleen de gegevens in je SharePeople account delen wanneer jij kiest om deze gegevens met andere SharePeople gebruikers te delen.

Als gevolg hiervan kunnen jouw persoonlijke gegevens worden bekeken (overgedragen) naar verschillende landen over de hele wereld. Houd er rekening mee dat sommige landen, zoals de VS, niet voorzien in een adequaat niveau van bescherming van jouw persoonlijke gegevens, maar jouw persoonlijke gegevens zullen altijd fysiek opgeslagen blijven in een datacenter in de Europese Unie. We willen dan ook benadrukken dat je altijd voorzichtig moet zijn met wie je jouw gegevens deelt.

Cookies

Een cookie is een klein gegevensbestand, dat vanuit een webbrowser op je computer wordt opgeslagen, wanneer bepaalde webpagina’s worden bezocht. Een cookie bevat of verzamelt geen informatie op zichzelf, maar wanneer gelezen wordt door een server via een webbrowser kan het informatie geven om een ​​meer gebruiksvriendelijke ervaring geven, zoals het opsporen van fouten. Raadpleeg ons Cookie Beleid SharePeople voor meer informatie over wat cookies zijn, hoe we cookies gebruiken en hoe cookies te beheren.

Toepasselijk recht en rechterlijke bevoegdheid

Alle personen uit de hele wereld die onze website bezoeken of kiezen om een ​​SharePeople account te registreren, moeten zich ervan bewust zijn dat uitsluitend de Nederlandse wetten van toepassing zijn op deze Algemene Voorwaarden en alle onderliggende overeenkomsten. Alle geschillen in verband met deze Algemene Voorwaarden, met inbegrip van geschillen over het bestaan ​​en de geldigheid daarvan, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland, tenzij bindende wettelijke eisen anders aangeven.

 

Beleidswijzigingen

We kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. Daarom raden we je aan om dit Privacybeleid regelmatig te lezen.

 

Vragen en opmerkingen

Stuur ons je vragen en opmerkingen over privacy aan privacy@sharepeople.nl.