Privacy policy

SharePeople gaat vanzelfsprekend zorgvuldig om met jouw persoonlijke gegevens. Wij vragen bij inschrijving nooit meer gegevens dan die wij nodig hebben om de SharePeople schenkkring goed te laten functioneren. Wij slaan je gegevens op in een beveiligde database en verstrekken ze nooit aan derden, behalve aan onze arbodienst partner Capability.

Communicatie verloopt via onze beveiligde portal. Wij hebben geen gegevens over de aard van de ziekmelding en communiceren hier ook niet over (zie ook: hoe zit het met mijn privacy bij ziekte?)

SharePeople werkt geheel volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deelnemers van SharePeople hebben recht op inzage in hun gegevens en/of op verwijdering hiervan.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

SharePeople kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van SharePeople, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan SharePeople verstrekt. SharePeople kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam

– Uw adresgegevens

– Uw telefoonnummer

– Uw e-mailadres

– Uw IP-adres

WAAROM SHAREPEOPLE GEGEVENS NODIG HEEFT

SharePeople verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens gebruikt worden in het kader van het doorgeven van donatieverzoeken bij ziekte.

HOE LANG SHAREPEOPLE GEGEVENS BEWAART

SharePeople bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt of deze is beëindigd.

DELEN MET ANDEREN

SharePeople verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van SharePeople worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. SharePeople gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

SharePeople maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van SharePeople bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

SharePeople heeft hier geen invloed op. SharePeople heeft Google geen toestemming gegeven om via verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar contact@sharepeople.nl. SharePeople zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

SharePeople neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van SharePeople maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met SharePeople op via contact@sharepeople.nl.

SharePeople.nl is een website van SharePeople B.V..

SharePeople is als volgt te bereiken:

Adres: Hoofdstraat 25, 3791 KA Driebergen

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel:  67882811

Telefoon: 0343-227002

E-mailadres: contact@sharepeople.nl