zzp'ers in 2021

Politieke agenda 2021: wat kunnen zzp’ers verwachten?

‘2021 zal voor veel zelfstandigen in het teken staan van verder economisch herstel. Een turbulente arbeidsmarkt, met een stijgende werkloosheid, maar niet per se minder opdrachten.’ Dat schrijft Zipconomy in een lezenswaardig artikel over wat 2021 ons gaat brengen. We halen er een paar opvallende punten uit.

Verkiezingen

Op 17 maart kiezen we een nieuwe Tweede Kamer. De kleur van de nieuwe Kamer zal de toekomst voor zzp’ers zeker beïnvloeden. Uit het artikel van Zipconomy: ‘Bescherming voor kwetsbaren op de arbeidsmarkt, waaronder schijnzelfstandigen met lage inkomens, dat wil bijna iedereen.’ Terecht zet Zipconomy daar de vraag bij in hoeverre bij bijvoorbeeld de kabinetsformatie rekening zal worden gehouden met ondernemers die het prima zelf redden en niet zitten te wachten op overheidsbescherming.

Verplichte AOV

In het eerste kwartaal van 2021 komt minister Koolmees met een brief hoe de uitwerking van de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers eruit gaat zien. Deze verplichte AOV is afgesproken in het pensioenakkoord. Waar naast de coalitie ook de PvdA en GroenLinks hun handtekening onder hebben gezet. ‘Minister Koolmees heeft wel stevige waarschuwingen geuit over de complexiteit van de uitvoering daarvan. De uitvoering gaat namelijk via toch al kwetsbare instanties zoals het UWV en de Belastingdienst lopen’, schrijft Zipconomy.

Zzp’ers in 2021

In dit artikel geven verschillende deskundigen hun mening over 2021 en hoe het ons zal vergaan. Zoals bijvoorbeeld Roos Wouters van de Werkvereniging: ‘De partijen, commissies en platformen die zich bemoeien met de toekomst van de arbeidsmarkt beweren vrijwel allemaal dat zzp’ers echt te kwetsbaar zijn.’ En ze zegt: ‘Vrijwel alle politieke partijen grijpen de coronacrisis aan om er in hun partijprogramma voor te pleiten dat het vaste contract weer de norm moet worden.’

Hopelijk staat economisch herstel en terugkeer naar ‘normaal’ voorop en worden er geen overhaaste besluiten genomen. Ook wij bij SharePeople zullen de verkiezingen op de voet volgen en berichten over de verkiezingsprogramma’s en straks de formatie. Ons belang, gezonde zzp’ers die met een gerust hart kunnen ondernemen omdat ze hun risico op arbeidsongeschiktheid hebben geregeld, staat daarbij altijd voorop.

En voor het geval je je arbeidsongeschiktheidsvoorziening nog niet hebt geregeld, in drie stappen ben je deelnemer van SharePeople. Dan kan je direct al één goed voornemen van je lijstje afstrepen.