Peter-Paul Leutscher

Peter-Paul Leutscher: ‘SharePeople is een absolute disrupter in het verzekeringsdomein’

Peter-Paul Leutscher (64) is organisatiedeskundige op het gebied van purposeful organizations bij de RedZebra group. Hij definieert ‘purpose’ veel ruimer dan simpelweg ‘doelstelling’. ‘Purpose heeft alles te maken met bezieling. Het appelleert aan een motivatiebron, een spark die je inspireert om betekenisvolle dingen te gaan doen waar je de wereld verder mee helpt.’

Purposeful organization

Purposeful organizations hebben nooit in de eerste plaats winst als doelstelling, maar, stelt Leutscher: ‘Winst maken is niet erg, een gezond ecosysteem rendeert. Maar rendement is nooit een doel op zich, het is een resultante van iets doen dat goed is voor jou en voor een ander. Dat is een hele andere focus dan rendement met een economische waarde. Dat heeft ons de afgelopen 80 jaar weliswaar ontzettend veel welvaart gebracht, maar we zijn daarbij welzijn en welbevinden uit het oog verloren, kijk maar naar de klimaatproblematiek.’

Investeren in elkaar

Leutscher vindt SharePeople als social enterprise een purposeful organization in optima forma. ‘Dat rendement een resultante kan zijn van iets inspirerends doen dat goed is voor jou en voor een ander zie je bij SharePeople. De spark is: wij geloven erin dat we voor elkaar, met elkaar iets kunnen doen waarbij zingeving het fundament is. Namelijk: investeren in elkaar, zodat je voor elkaar kan zorgen als iemand ziek is. Je verbindt je met iets dat groter is dan jezelf en hoopt daarmee dat je iets terug kan ontvangen als het jezelf overkomt. En dat is allemaal gebaseerd op vertrouwen, want vertrouwen trekt vertrouwen aan.’

Een crowdsurance coöperatie

Leutscher heeft 35 jaar ervaring in de verzekeringswereld en juicht toe hoe een crowdsurance coöperatie als SharePeople de traditionele verzekeringswereld opschudt. ‘De betekeniseconomie is in alle sectoren aan het doordringen, maar in het verzekeringsdomein is SharePeople een absolute disrupter. Coöperaties en onderlingen zijn er altijd geweest; verzekeren begon eeuwen geleden ook op basis van solidariteit, de wet van de grote getallen en risicospreiding. Maar tegenwoordig zijn verzekeraars alleen geïnteresseerd in het spreiden van risico en geld verdienen, en als ze moeten uitkeren werpen ze zoveel mogelijk barrières op. Als je iemand aan de lijn wil krijgen moet je je eerst door een menu heen werken, het zijn zielloze organisaties geworden.’ Het systeem bepaalt, drukt de leefwereld dicht met regelgeving & compliance en vermorzelt de bedoeling.

Peter-Paul Leutscher
Foto credits: Ester Gebuis

Een gezond ecosysteem

Banken en verzekeraars suggereren graag in hun reclame-uitingen dat ze klantvriendelijk zijn, maar de praktijk is anders. ‘Het gaat om het wat en niet meer om het waarom. Heel veel banken en verzekeraars proberen voor de bühne purposeful te lijken, maar zijn dat niet. Ze kunnen dat ook niet door de druk van de regelgever en toezichthoudende instanties. Wantrouwen is het adagium. Authenticiteit kan je niet faken, ook niet in marketing. De boodschap bij SharePeople is helder: we zijn een social enterprise, het gaat ons niet om winst te maken, alles is ten dienste van de missie. Rendement wordt geïnvesteerd in de organisatie om mooie dingen mee te doen. Het is het principe van een gezond ecosysteem: iets doen voor een ander in vertrouwen dat je er iets ooit iets terug voor kan ontvangen.’

Het vertrouwen van de leden

Het succes van SharePeople trekt uiteraard ook grotere spelers aan. Leutscher: ‘Grote investeerders staan te trappelen om SharePeople over te nemen, maar dat laten ze niet gebeuren want dan verdwijnt de bedoeling uit zicht en ook het vertrouwen van de leden. Kijk naar Uber: dat is ooit begonnen vanuit een bepaalde purpose, maar toen het werd overgenomen door grote investeerders werd het businessmodel opgeblazen. Het is allang geen purposeful organisatie meer, maar een winstmachine die chauffeurs afknijpt.’

Exponentiële groei

De organisatiedeskundige noemt twee essentiële elementen voor het succes van SharePeople. ‘SharePeople combineert twee belangrijke dingen: bezieling en technologie. Ze zetten technologie en algoritmes in om beter beslissingen te kunnen nemen en het is hartstikke transparant. Momenteel hebben ze al 7000 leden maar dat zijn er 20.000 binnen twee jaar, dat gaat exponentieel groeien. Want hun opzet appelleert aan het verlangen van mensen om ergens bij te horen, iets wat eerlijk is, transparant en purposeful is. Dat maakt SharePeople zo’n prachtig initiatief.’ 

(Tekst: André Nientied)