Over SharePeople

Missie

SharePeople BV is een social enterprise. Onze missie is om (door middel van crowdsurance) ‘verzekeren’ te veranderen in een 100% transparant, eerlijk, solidair en vooral betaalbaar systeem.

80% van de ondernemers verzekert zich niet en als je dan langdurig ziek wordt kom je in financiële problemen. Daar wilden we iets aan doen. Bovendien is er een grote groep ondernemers die zich helemaal niet kan verzekeren, bijvoorbeeld oudere zzp-ers in de bouw. Met SharePeople kunnen zij toch onderling het risico op arbeidsongeschiktheid opvangen. Op basis van solidariteit, dus eigenlijk zoals verzekeren ooit bedoeld is.

Je kunt je voorstellen dat er nog veel meer risico’s zijn die je via SharePeople Crowdsurance zou kunnen delen.

Team

Het SharePeople team bestaat op dit moment uit Judith Schellingerhout, Rutger Abbink, Cosmas Blaauw, Ernst Nolte en veel freelancers. We stellen ze hieronder aan je voor.  SharePeople is altijd op zoek naar jong talent dat wil werken bij een social enterprise-startup. Sluit jij je aan bij ons team?

Cosmas Blaauw

Cosmas, waarom ben je gestart met SharePeople Crowdsurance?

Toen ik een paar jaar geleden opnieuw voor mezelf begon, ging ik op zoek naar een AOV (arbeidsongeschiktheidsverzekering). Ik vond het hopeloos ingewikkeld, niet transparant en erg duur. De laatste jaren is het onderling delen van het risico op arbeidsongeschiktheid sterk in opkomst. Pioniers daarin zijn de Broodfondsmakers met hun Broodfonds. Het is een mooie vorm van onderling vertrouwen en hun model wordt inmiddels gekopieerd door commerciële organisaties als het Ziektefonds, het Voorzieningenfonds en SamSam Kring. Maar waarom doen we dit ‘offline’ met kleine groepen?

Waarom delen we die risico’s niet online?

Met moderne technologie (fintech) kunnen we sinds kort online en zonder een verzekering te zijn, een veel beter, minder risicovol, transparant, onderling vangnet bouwen. De manier waarop we (net)werken en contacten onderhouden is de laatste jaren sterk veranderd en natuurlijk niet beperkt tot de mensen in je wijk of dorp en zeker niet tot een groep van maximaal 50 personen. Waarom maken we daar niet gebruik van?

Beloning voor niet ziek zijn!

Wat ik ook miste bij zowel lokale schenkkringen als de traditionele AOV’s was een beloning voor ‘het niet ziek zijn’ en het voorkomen van ziekte.  Want soms lijkt het erop dat het bij verzekeringen precies andersom is: als je nooit ziek bent, word je gestraft (je bent je geld kwijt). Dat zijn we anders gaan organiseren: we zijn ervan overtuigd dat zelfstandig ondernemers heel goed in staat zijn om zelf te werken aan het voorkomen van ziekte. Dat kan op veel manieren.

Rutger, waarom begon jij met SharePeople?

Ik heb me eerder met startups bemoeid, maar meestal werd er dan eerst een product bedacht en de markt ingezet. Bij SharePeople ontwikkelen we het concept echt met het netwerk van deelnemers. SharePeople, de naam zegt het al. Wij faciliteren slechts. Zo laten we samen SharePeople steeds beter worden.

Ondanks -of misschien wel juist doordat- ik zelf een bankachtergrond heb, heb ik ervaren hoe prettig het is dat we bij SharePeople niet denken zoals verzekeraars of banken.

Is SharePeople Crowdsurance ingewikkeld? 

Nee,  door onze fintech maken we ‘risico-delen’ juist veel minder ingewikkeld dan verzekeren. Bovendien is crowdsurance veel transparanter. Veel mensen moeten er aan wennen dat betalingen rechtstreeks verlopen en dat we vooraf niet weten wat het precies gaat kosten, want dat hangt namelijk af van het aantal zieken dat er gaat komen. Maar omdat er nauwelijks overhead is, is het in ieder geval veel goedkoper: we rekenen voor die ‘overhead’ niet een percentage, maar een vast bedrag van € 120 per jaar.

Rutger Abbink
Judith Schellingerhout

Judith, waarom wilde jij bij SharePeople aan de slag?

Het concept van ‘elkaar helpen’ sprak me direct enorm aan. Dat SharePeople dat mogelijk maakt op een betaalbare en toch betrouwbare manier, vind ik fantastisch. Maar crowdsurance is ook iets nieuws. Dus, hoe leg je dat goed uit?  Ik heb veel ervaring in zeer diverse marketing- en communicatierollen, dus dat leek mij een mooie uitdaging.

Netwerk van gelijkgestemden

Maar er is ook nog iets anders. Het mooie aan SharePeople vind ik dat we elkaar niet alleen helpen bij ziekte. We zijn echt een netwerk aan het bouwen van gelijkgestemden. En omdat ik eerder o.a. ook bij een brancheorganisatie heb gewerkt weet ik hoeveel meerwaarde samenwerken kan bieden. Ik geloof dat je samen verder komt dan alleen. En verbinding legt door goed te luisteren. Ook, of misschien wel juist bij zzp’ers en ondernemers is dat enorm belangrijk.