fintech

Met fintech AOV eerlijk en betaalbaar maken

, ,

In 2016 wilde oprichter Cosmas Blaauw een AOV – arbeidsongeschiktheidsverzekering – afsluiten. “Veel te duur en ingewikkeld”, was zijn conclusie. Daarom besloot hij met Rutger Abbink en Ernst Nolte een alternatief te starten. Met fintech weten ze verzekeren eerlijk en betaalbaar te maken.

Wat is er mis met de huidige manier van verzekeren?

“Verzekeren is heel kostbaar en het systeem is ook een beetje pervers. Verzekeraars moeten voldoende geld in de pot hebben om ook in de verre toekomst gegarandeerd eventuele schade te kunnen uitkeren. Daar zijn allerlei solvabiliteitseisen voor. Vanwege die eisen proberen verzekeraars zoveel mogelijk rendement te halen met beleggen. De Nederlandse bank controleert of verzekeraars het goed doen. Ook dat controlemechanisme is heel erg duur. Dat maakt de kosten hoog.

Verzekeringskantoren zijn al lang niet meer het eigendom van de mensen die erbij verzekerd zijn. De eigenaars zijn de aandeelhouders en die hebben niks te maken met de mensen die verzekerd zijn. Als een verzekeraar winst maakt, dan gaat het in de eerste plaats naar de aandeelhouders. Maar als de beleggingsresultaten tegenvallen, dan gaat de premie omhoog. Dat vind ik een oneerlijk systeem.”

Wat doet SharePeople anders bij arbeidsongeschiktheid?

Bij ons is de premiebetaling exact even hoog als de schade-uitkering. Dus als niemand ziek of arbeidsongeschiktheid is dan betaalt niemand. Dat gebeurt in de praktijk natuurlijk niet, want we hebben meer dan 12.500 deelnemers. Dan is er altijd wel iemand ziek.

We hebben het systeem volledig geautomatiseerd zodat we peer to peer betalingen kunnen controleren ook wel fintech genoemd. Je kunt het vergelijken met een Tikkie sturen. Als jij ziek bent, kunnen we namens jou naar 100 mensen een Tikkie sturen. We kunnen precies zien of Tikkies wel of niet betaald zijn zonder jouw rekening te hoeven controleren.

We hebben het algoritme zo ingericht dat niet alle 12.500 deelnemers betalen aan alle zieken. Want stel dat we 200 zieken hebben, dan zou iedereen 200 betalingen per maand moeten doen, dat werkt natuurlijk niet. Daarom selecteren we groepen van maximaal 100 mensen die allemaal één betaling doen aan één zieke. Iedere maand worden deze groepen opnieuw samengesteld.”

Dus als deelnemer weet ik niet hoeveel ik per maand kwijt ben?

“Nee, dat weet je niet helemaal precies. Dat konden we ook nog niet zo goed voorspellen toen we nog klein waren. Maar hoe groter de groep, hoe beter we dat wél kunnen voorspellen, waardoor het steeds minder fluctueert per maand. Ook hebben we een afspraak met elkaar gemaakt over het maximumbedrag dat iedereen bereid is om te betalen. Daarvoor hebben we gekeken naar de arbeidsongeschiktheid- en ziektecijfers. In Nederland is gemiddeld 4 à 5 procent van de werknemers ziek. Daarom willen we maximaal 8 procent ziekte dekken. Dus dan betaal je maximaal 8 procent van het bedrag waarvoor je verzekerd bent.

Stel dat jij voor 1.000 euro per maand ‘verzekerd’ bent en het ziektepercentage is 2,5 procent. Dan betaal je maandelijks ongeveer 25 euro aan een donatie. En mocht je bij ziekte 3.000 euro per maand willen dan betaal je 75 euro aan donaties als 2,5 procent van de deelnemers ziek is. Dat zijn de bedragen waar het nu om gaat. Iets lager zelfs, omdat minder dan 2,5 procent van de ondernemers donaties krijgen omdat ze arbeidsongeschikt zijn.”

Bekijk hier de rekentool en bereken jouw maandelijkse gemiddeld >

Officieel bieden jullie geen verzekering aan, hoe zit dat?

“In de juridische zin is het geen verzekering. Het is een andere manier van onderling risico delen. Een verzekeraar moet gegarandeerd kunnen uitkeren. Vandaar dat ze voldoende geld in de pot moeten hebben. Die garantie geven wij niet. Ook die pot hebben we niet. Dus als er te veel zieken of arbeidsongeschikten zijn (meer dan 8%) dan krijgen deze allemaal een klein beetje minder. Dat moet je accepteren als deelnemer, maar wij denken dat er een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid is dat dat nooit zal gebeuren.”

Waarom beleggen jullie niet?

“Dat vinden wij niet nodig. Als je belegt vraag je altijd te veel geld. Wij vragen precies datgene wat er nodig is voor de schade. Dat gaat rechtstreeks en maakt het systeem goedkoper. Het is een abonnementsmodel. Wij vragen een vast bedrag van €10 (SharePeople Kort) of € 15 (SharePeople Lang) in de maand aan iedereen. Onafhankelijk van het verzekerde bedrag. Bovendien krijgt iedereen de mogelijkheid om mede-eigenaar te worden. Nu zijn er zo’n 1.200 aandeelhouders. Stel dat we in de toekomst winst maken, dan kunnen deze aandeelhouders (leden van SharePeople Coöperatie) meedelen in de winst.”

Waarom zijn jullie begonnen met verzekeren van maximaal twee jaar arbeidsongeschiktheid?

“Als we direct hadden gezegd dat we permanente arbeidsongeschiktheid konden opvangen, dan was ons model kapotgegaan. Dat had niet gekund, omdat je voldoende massa moet hebben. Je moet voldoende deelnemers hebben die dat kunnen dragen. Anders krijg je wat in verzekeringstermen anti-selectie heet. Dan komt iedereen die ziek is of ziek denkt te worden bij ons. Dus die stappen moeten we zorgvuldig nemen.

We groeien een paar procent per maand en we verdubbelen minimaal ieder jaar in omzet en aantal deelnemers. Dat gaat snel. We moeten ons ook steeds afvragen waar groei goed voor is. Dat zouden mensen zich sowieso moeten afvragen, maar in ons geval is dat vraag of groei voordelen blijft opleveren voor onze deelnemers. Deelnemers die tegelijkertijd onze aandeelhouders zijn.”

Welk doel wil je dit jaar nog bereiken?

“Dit jaar beginnen we met de oplossing voor blijvende arbeidsongeschiktheid. (redactie: van start gegaan in november 2022) Daardoor gaan we voor het eerst de bestaande verzekeraars uitdagen. Eerst zagen ze ons niet staan. Vervolgens dachten ze: ‘Wat interessant. Dat maakt onze arbeidsongeschiktheidsverzekering goedkoper, want dan verzekeren mensen zich eerst twee jaar bij SharePeople of een Broodfonds en vervolgens sluiten ze een arbeidsongeschiktheidsverzekering af.’ Ze zagen ons als een soort interessante marketingtool. Maar vanaf nu zijn wij een alternatief voor de a.s.r.’s, Aegons, Nationale Nederlanden en de Allianzen van deze wereld. Nu gaan wij ze echt challengen, want wij kunnen dit beter en goedkoper. Dat is heel spannend en daar hebben we onze handen vol aan. Niet alleen technisch, maar ook juridisch en in het opzetten van een goede professionele organisatie voor de begeleiding van (langdurig) arbeidsongeschikten.”

Wat heeft je verrast?

“Niemand vindt het leuk om premie te betalen voor verzekeringen. Maar het voelt wel goed om een donatie te doen aan iemand die ziek is en daar een beterschapswens aan toe te voegen. Mensen vinden dat fijn om te doen en mensen die ziek of arbeidsongeschikt zijn, vinden het ook heel fijn om die berichtjes te krijgen. Daar worden ze eerder beter van. We hadden van tevoren niet bedacht dat die berichtjes zo goed zouden werken.”

Onze missie is om van verzekeren weer een transparant, eerlijk en vooral betaalbaar systeem te maken. Samen zetten we de wereld van verzekeren op z’n kop. Doe de test en kijk of SharePeople ook bij jou past.

Lees ook:

Cosmas is door ChangeInc. – een platform voor het bedrijfsleven – verkozen tot Changemaker. Today’s Changemakers worden onafhankelijk geselecteerd op basis van impact, leiderschap en positie.