Ik ben DGA

Graag ontvangen we jouw jaaropgave van het voorgaande jaar én een uitdraai van het uitbetaalde (netto)loon van het huidige jaar (max 9 maanden).
Zijn er bijzondere situaties waardoor een andere periode een beter beeld geeft van jouw inkomen? Stuur die als aanvulling mee, samen met een toelichting hierop.