Ik ben een zelfstandig ondernemer en niet BTW-plichtig

Graag ontvangen we jouw aangifte IB van het voorgaande jaar én een uitdraai van de winst- en verliesrekening van het huidige jaar tot nu toe.
Zijn er bijzondere omstandigheden waardoor een andere periode een beter beeld geeft van jouw inkomen?
Stuur die als aanvulling mee, samen met een toelichting hierop.