Ik ben een zelfstandig ondernemer en niet BTW-plichtig

Graag ontvangen we jouw meest recente IB aangifte én een uitdraai van de winst- en verliesrekening van het huidige jaar tot nu toe.

Heb je van dit jaar geen winst- en verliesrekening? Dan willen we graag een gedownload bestand van jouw bankrekening met alle bijschrijvingen de afgelopen negen maanden. Aangevuld met de verzonden facturen van de laatste drie maanden. Uiteraard worden deze vertrouwelijk behandeld, maar klantgegevens mogen afgeschermd worden.

Let op! Graag alleen de bijschrijvingen, geen afschrijvingen.

Het kan zijn dat je uitstel hebt gekregen op het indienen van van je IB aangifte, we ontvangen dan graag hiervan het bewijsstuk dat je hebt ontvangen van de Belastingdienst, aangevuld met je laatst ingediende IB aangifte.

We gebruiken uit jouw IB-aangifte alleen het gedeelte van de Fiscale winstberekening (of winst- en verliesrekening) van jouw onderneming. Je mag ons ook alleen deze pagina’s in .pdf formaat toesturen.

Zijn er bijzondere omstandigheden waardoor een andere periode een beter beeld geeft van jouw inkomen?
Stuur die als aanvulling mee, samen met een toelichting hierop.