Ik ben een zelfstandig ondernemer en niet BTW-plichtig

Graag ontvangen we jouw meest recente IB aangifte én een uitdraai van de winst- en verliesrekening van het huidige jaar tot nu toe. Het kan zijn dat je uitstel hebt gekregen op het indienen van van je IB aangifte, we ontvangen dan graag hiervan het bewijsstuk dat je hebt ontvangen van de Belastingdienst, aangevuld met je laatst ingediende IB aangifte.

We gebruiken uit jouw IB-aangifte alleen het gedeelte van de Fiscale winstberekening (of winst- en verliesrekening) van jouw onderneming. Je mag ons ook alleen deze pagina’s in .pdf formaat toesturen.

Zijn er bijzondere omstandigheden waardoor een andere periode een beter beeld geeft van jouw inkomen?
Stuur die als aanvulling mee, samen met een toelichting hierop.