Komt er een minimumtarief voor ZZP-ers?

Vandaag – op de Dag van de Arbeid – start de PvdA met een campagne waarmee ze een einde willen maken aan nul-urencontracten en pleiten voor een minimumtarief voor zzp-ers.

Vanuit het Europees Parlement zet Agnes Jongerius zich al geruime tijd in voor zo’n minimuminkomen. Daarmee zou er voor zzp-ers de mogelijkheid worden gecreëerd om samen op te trekken en elkaar niet op bodemprijzen te beconcurreren. Dit komt uit het vandaag gepubliceerde artikel in Trouw. Ook zegt Jongerius: ‘In heel Europa zien landen dat de zzp-discussie gaat knagen aan het bestaande arbeidsrecht.’

Al vanaf 2017 is dit onderwerp van gesprek in Den Haag. De toenmalig Minister Koolmees wees vooral naar de Europese mededingingsweg die hier dwarsligt.

Een tarief dat een basisinkomen voor zzp-ers zou moeten kunnen bewerkstelligen. Of de concurrentiepositie zou moeten verbeteren. Of gewoon een verkapte handreiking om juist ook deze vrije denkers aan banden te leggen?


Wil jij zelf je de hoogte van je inkomen bij ziekte regelen?
Doe de test of nog beter meld je aan bij ons netwerk van zelfstandig ondernemers.