Klachtenprocedure

SharePeople B.V.

Als je niet tevreden bent over SharePeople dan horen wij dit graag. Een klacht is voor ons een belangrijk signaal om onze producten en dienstverlening te verbeteren. Wij doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat onze deelnemers tevreden zijn én blijven.

Heb jij een klacht?

Dan horen wij die graag. Om jouw klacht zo goed mogelijk te kunnen behandelen is het belangrijk om deze kort en duidelijk te omschrijven.

 • Waar ben je niet tevreden over?
 • Welke reactie/oplossing had je verwacht maar heb je niet gekregen?
 • Wat was naar jouw idee een goede oplossing geweest?
 • Wat kan SharePeople doen om dit op te lossen?

Hoe geef je een klacht door?

Je kan een klacht doorgeven op de volgende manieren:

Wanneer krijg je een reactie?

Ons streven is de klacht zo snel mogelijk op te lossen en binnen 5 werkdagen inhoudelijk te reageren. Lukt dit niet binnen 5 werkdagen dan ontvang je een e-mail met bevestiging dat de klacht is ontvangen en de reden dat de behandeling van jouw klacht langer duurt en wanneer je uiterlijk een reactie van ons kan verwachten.

Ben je tevreden met de oplossing?

Als je tevreden bent met onze reactie en/of oplossing dan horen wij het graag. Dan is de klacht afgerond en bedanken wij jou voor je feedback.

Wat als je niet tevreden bent met onze reactie?

Als je niet tevreden bent over de afhandeling van jouw klacht dan horen wij dit graag. Mochten wij er gezamenlijk niet uitkomen dan kan je jouw klacht laten toetsen door de klachtencommissie die bestaat uit een aantal leden van de coöperatie van SharePeople. De klachtencommissie is bereikbaar via klacht@sharepeople.nl.

Klacht over de afhandeling van jouw ziekmelding

 1. Wanneer je het niet eens bent met de procedure m.b.t. je ziekmelding of de begeleiding door Capability: Dien dan je klacht in via ons klachtenformulier en is de procedure zoals hierboven beschreven.
 2. Wanneer je het niet eens bent met de beoordeling van de Verzuimmanager van Capability:
 • Je hebt dan de mogelijkheid om jouw casus voor te leggen aan de bedrijfsarts van Capability.
 • Wanneer je het vervolgens niet eens bent met de beslissing van de bedrijfsarts van Capability, meld je dat binnen 5 werkdagen na de uitspraak bij SharePeople via het online klachtenformulier.
 • Je kan dan een second opinion aanvragen via een andere Arbodienst en/of een gecertificeerde bedrijfsarts. Je hebt vanaf de aanvraag één kalendermaand de tijd om de second opinion in te dienen bij Capability. Geef daarom duidelijk op het klachtenformulier aan of en wanneer je een second opinion gaat aanvragen.
 • Wanneer de Verzuimmanager van Capability bij de eerste beoordeling blijft, na het meenemen van de second opinion, is er de mogelijkheid dat beide partijen een derde Arbodienst/bedrijfsarts aanwijzen voor een bindend advies op basis van de beoordelingen en adviezen van de andere partijen.
 • De derde partij moet dit bindend advies binnen één kalendermaand uitbrengen na het ontvangen van de aanvraag tot advies en het advies gelijktijdig uitbrengen aan alle partijen.
 • Als deelnemer betaal je zelf de kosten van de second opinion. Wanneer er een derde partij wordt ingeschakeld zijn 50% van de kosten hiervoor voor SharePeople en 50% betaal je zelf.

Voor vragen over de klachtenprocedure kunt u gerust contact met ons opnemen.