Grote corona-solidariteit onder zzp’ers bij SharePeople

We zien een enorm grote solidariteit onder onze deelnemers tijdens de coronacrisis. Er zijn zelfs gedeeltelijk arbeidsongeschikten die afzien van het inkomen dat ze via SharePeople zouden krijgen, omdat ze nu toch minder werk hebben door corona.

Cosmas Blaauw, oprichter van SharePeople: “Dat laatste is zo tekenend voor de onderlinge solidariteit die wij altijd al zien onder onze deelnemers. Maar er is nu dus ook corona-solidariteit. Bij een verzekeraar maak je echt niet mee dat een klant die tijdelijk 60% arbeidsongeschikt is, zegt ‘laat die uitkering maar even zitten want ik kan dat beetje werk dat door corona nu nog maar overblijft wel aan’. Dat doe je alleen als je onderlinge verbondenheid voelt. In deze coronacrisis bewijst SharePeople zich.”

10% verlaagt inkomensniveau

Sinds de start van de coronacrisis is het ziektepercentage (mensen die langer dan 2 maanden ziek zijn) rond 1%. Dat is slechts een lichte stijging die veroorzaakt wordt door bijvoorbeeld uitgestelde operaties. 10% van de deelnemers heeft het inkomensniveau verlaagd zodat de maandelijkse deelnamekosten ook omlaag gaan. Normaal gesproken kost zo’n bijstelling € 65, maar we hebben dat de eerste weken van de coronacrisis gratis gedaan (en blijven we nog even gratis doen). Ook heeft 5% van de deelnemers gebruik gemaakt van de tijdelijke mogelijkheid om de maandelijkse deelnamekosten voor 3 maanden op te schorten. Het naar beneden bijstellen van het inkomensniveau en het opschorten van de deelnamekosten dat door een klein deel van de deelnemers wordt gedaan, is goed op te vangen.

We zien ook dat het aantal deelnemers flink toe blijft nemen.

Cosmas: “Veel zzp’ers zien hun inkomen én hun ‘financiële buffer’ door de coronacrisis momenteel verdampen. Daardoor wordt het extra lastig om nog voldoende inkomsten te hebben, mocht men langere tijd ziek worden. De behoefte naar een alternatief voor de AOV neemt dan toe. Steeds meer (zelfstandig) ondernemers weten SharePeople nu te vinden: We hebben sinds vorige week meer dan 3000 deelnemers.”

Tachtig procent van de zzp’ers – ondernemers verzekert zich niet voor arbeidsongeschiktheid. De belangrijkste reden is de hoge premie voor zo’n verzekering. Waar een traditionele AOV gemiddeld enkele honderden euro’s per maand kost en schenkkringen gemiddeld € 100, zijn zzp’ers bij SharePeople gemiddeld € 30 kwijt. Bij SharePeople kun je kiezen uit de inkomensniveaus 1.500, 2.000 of 3.000 euro (netto) per maand.