Gebruiksvoorwaarden

De internetgebruikers kunnen kosteloos gebruik maken van de diensten op de website van SharePeople (www.sharepeople.nl).
Het feit dat u gebruik maakt van de website van SharePeople betekent dat u akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden voor de website van SharePeople.

Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten van programmatuur, teksten, beelden en/of geluiden op de website van SharePeople berusten bij SharePeople. Duplicatie, distributie en publicatie van programmatuur, teksten, beelden en/of geluiden op de website van SharePeople is uitsluitend toegestaan met voorafgaande toestemming.
Schriftelijke aanvragen stuurt u aan SharePeople, contact@sharepeople.nl.

Afwijzing van aansprakelijkheid

Ondanks voortdurende zorg en aandacht voor de website van SharePeople geeft SharePeople geen garanties op de volledigheid, juistheid of actualiteit van de inhoud van de website van SharePeople.
SharePeople kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade door het gebruiken van de website van SharePeople, de onmogelijkheid de website van SharePeople te gebruiken, uit de levering van diensten door SharePeople of het gebrek aan levering van diensten door SharePeople.

Wijzigingen

De inhoud van de website van SharePeople wordt regelmatig bijgewerkt. SharePeople behoudt zich het recht voor de inhoud van de website van SharePeople te allen tijde en met onmiddellijke ingang te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Laatst gewijzigd op 11-06-2019.