Webinar: Arbeidsongeschiktheid in crisistijd

Grote kans dat deze coronacrisis gevolgen heeft voor jouw financiële buffer. Is die buffer nog voldoende voor als je langdurig ziek of arbeidsongeschikt wordt? En hoe groot is de kans eigenlijk dat je langdurig ziek of arbeidsongeschikt gaat worden. Wat kan je er zelf aan doen om dit te voorkomen?

Tijdens dit webinar beantwoorden we vragen over arbeidsongeschiktheid in crisistijd. En laten we zien hoe wij samen een betaalbare oplossing hebben bedacht.

Meld je aan en laat je bijpraten over de mogelijkheden van SharePeople door Cosmas Blaauw.

In dit webinar haken we in op de actualiteit:

  • Wat heeft de coronacrisis voor gevolg voor arbeidsongeschiktheid?
  • Wat kun je doen als je je zorgen maakt over je inkomen op korte en lange termijn?
  • Wat is SharePeople en hoe werkt het?
  • Hoe kun je het risico op arbeidsongeschiktheid beperken én delen?
  • Kortom, alles over SharePeople!