Webinar: 17 SDG doelen en duurzaam beleggen

SDG wat? SDG: Sustainable Development Goals. Dit zijn 17 duurzame doelen van de VN om de wereld een betere plek te maken. Denk aan wereldwijde uitdagingen als het klimaat, armoede, gezondheidszorg en onderwijs.

Steeds vaker krijgen Hubrien en Wouter, van Stan&Wende, vragen van beleggende klanten over de impact die ze met hun beleggingen realiseren. Op hun website kun je al heel concreet zien hoeveel jouw CO2 vermindering oplevert. Ook laten ze precies het duurzame beleid zien van de verschillende beleggingsfondsen in de portefeuilles.

Hubrien en Wouter maken de impact van beleggingen nog concreter en inzichtelijker. Dat doen ze door te laten zien op welke specifieke SDG doelen zij zich richten. Per portefeuille laten ze heel concreet zien hoe de beleggingen bijdragen aan deze doelen.

In het webinar wordt er uitgebreid ingegaan op deze ‘SDG doelen’:

  • Wat zijn die SDG doelen eigenlijk en waarom zijn ze gemaakt?
  • Welke doelen geven wij de meeste aandacht in onze beleggingskeuzes?
  • Wat levert jou de koppeling van deze doelen aan je portefeuille op aan positieve impact?

Kortom: Een avond om te blokken in je agenda. Meld je direct aan, dan ben je verzekerd van een online plek.