één basisverzekering voor alle werkenden

Een basisverzekering voor alle werkenden, ook voor zzp’ers

Stel dat je ziek wordt en uiteindelijk volledig arbeidsongeschikt. Ben je daar op voorbereid als zzp’er? Waarschijnlijk niet. Daarom pleit SharePeople vandaag samen met 20 andere zzp- en modernwerkende organisaties bij Minister Koolmees voor één basisverzekering voor alle werkenden.

Een basisverzekering voor alle werkenden

Nu is het zo dat alleen mensen die in loondienst werken na twee jaar ziekte aanspraak kunnen maken op de IVA, de werknemersverzekering voor volledige arbeidsongeschiktheid. De Werkvereniging stelt nu namens 20 zzp-organisaties (waaronder SharePeople) voor om die IVA ook open te stellen voor zelfstandigen en af te zien van een aparte regeling voor zzp’ers.
Dat er een aparte regeling moet komen voor zzp’ers is vorig jaar in het pensioenakkoord afgesproken. Het kabinet werkt op dit moment aan zo’n regeling, alleen zijn de zzp-organisaties daar niet bij betrokken.

Eerste twee jaar zelf regelen

Het plan gaat ervan uit dat zzp’ers de eerste twee jaar van hun arbeidsongeschiktheid zelf regelen. Net als dat de werkgever de eerste twee jaar voor een werknemer regelt. Dat is ook geen probleem, er zijn regelingen genoeg voor, zoals het vangnet bij arbeidsongeschiktheid van SharePeople.
Jezelf verzekeren voor langere tijd, dat lukt veel zzp’ers niet. Vandaar de oproep aan Minister Koolmees om één basisverzekering voor alle werkenden te maken.
‘Mensen wisselen steeds vaker van werk- en contractvorm. Daarom willen we een stelsel met een basisvangnet voor onoverzienbare risico’s voor alle werkenden”, zegt Roos Wouters van de Werkvereniging dan ook in de Telegraaf.

Luister ook naar het interview met Roos Wouters op BNR-radio.