Deelnamevoorwaarden SharePeople

Bij SharePeople doen we niet aan kleine lettertjes. We zijn een vangnet bij arbeidsongeschiktheid voor en door (zelfstandig) ondernemers die van hard werken houden, maar net zo graag goed voor zichzelf zorgen.

Dit kun je verwachten

 • Deelnamekosten: € 10 per maand
 • Variabele donaties per maand afhankelijk van het gekozen inkomen bij arbeidsongeschiktheid en het ziektepercentage (zie de rekentool voor jouw maandelijkse gemiddelde)
 • De eerste 2 maanden arbeidsongeschiktheid vang je zelf op
 • Meedoen tot je AOW-leeftijd
 • Maximaal 24 maanden donaties
 • Geen medische keuring vooraf
 • Bij ziekte begeleiding van adviseur werkvermogen bij SharePeople Crowdability.
 • Geen aanspraak op donaties in geval van een ziekte als gevolg van een burnout of andere stress gerelateerde klachten ontstaan in het eerste jaar na aanmelding. In dit geval is er wel begeleiding mogelijk voor een duurzaam herstel.
 • Ben je minder dan 100% arbeidsongeschikt, dan krijg je naar rato uitgekeerd. Bij ziekmelding ben je minimaal 50% arbeidsongeschikt. Ben je weer voor 75% of meer aan het werk dan stoppen de donaties.

Je verklaart bij aanmelding dat je

 • 100% in staat bent je beroep uit te oefenen.
 • De komende 6 maanden niet verwacht ziek te worden.
 • Jonger bent dan 60 jaar (bij aanmelding, daarna kun je meedoen tot AOW-leeftijd).
 • Gekozen inkomensniveau niet hoger is dan je daadwerkelijk verdiende inkomen.
 • Bereid bent om maximaal 1x per maand een donatie te doen aan een arbeidsongeschikte ondernemer.
 • Bereid bent je, als je arbeidsongeschikt bent, te laten begeleiden door SharePeople Crowdability.
 • Begrijpt dat het donatiebedrag (ongeveer) het ziektepercentage x je inkomensniveau is en in ieder geval nooit meer dan 6% van je gekozen inkomensniveau kan zijn. Dit komt alleen voor als het ziektepercentage 6% is.