Cosmas Blaauw

Cosmas Blaauw: ‘Wat SharePeople doet is nieuw, sociaal en transparant’

Toen zelfstandig ondernemer Cosmas Blaauw (55) vijf jaar terug een passende arbeidsongeschiktheidsverzekering zocht, vond hij het aanbod van de traditionele verzekeraars duur, nodeloos ingewikkeld en vooral weinig transparant. ‘Verzekeren is een black box, je hebt geen idee hoeveel van je premie op gaat aan schadevergoedingen en hoeveel aan kantoren, dure auto’s en allerlei marketingkosten. Bovendien weet je niet of je er ooit gebruik van zal maken. Verzekeraars doen ook hun best om het een black box te houden. We dachten: dat moet anders kunnen.’

Anders dan broodfonds of verzekering

‘We’ dat was een groepje zzp’ers dat wilde kijken hoe het elkaar kon steunen in goede en slechte tijden. Een broodfonds dus? ‘Nou nee, veel meer gebaseerd op preventie. Op beter ondernemen. Want een zzp’er is eigenlijk géén zelfstandige zonder personeel, maar een werkgever met slechts één werknemer, namelijk jezelf – en daar moet je goed voor zorgen. We wilden het echt anders doen dan een broodfonds of verzekering.’

Crowdsurance: een nieuwe sociale aanpak

Samen met Rutger Abbink, die een bankenachtergrond had, en ondernemer Ernst Nolte, richt Cosmas in 2017 SharePeople op, een social enterprise die haar deelnemers volgens het principe van ‘crowdsurance’ onderling het risico laat delen. ‘Bij crowdsurance en dus ook bij SharePeople is de premie exact even hoog als het schadebedrag, en dat bedrag doneren we direct aan leden die tijdelijk arbeidsongeschikt zijn. Er zit geen marge tussen. Dat is niet alleen een nieuwe aanpak, het is ook sociaal. En transparant, vergeleken met verzekeraars die er vanwege hun winstmarge belang bij hebben je voor zo’n hoog mogelijk bedrag te laten verzekeren. Aan SharePeople zelf betaal je voor de dienstverlening een vast bedrag per maand.’

Gewenst maandinkomen

Deelnemers van SharePeople bepalen zelf hun gewenste maandinkomen in geval van ziekte. Op grond van dat bedrag wordt berekend wat je maximaal één keer per maand moet doneren aan een deelnemer die tijdelijk ziek is. Cosmas: ‘Als je voor 1000 euro per maand meedoet en het ziektepercentage is 1% doneer je per maand een tientje. Doe je voor 3000 euro mee, dan doneer je gemiddeld 30 euro.’ 

Cosmas Blaauw
Foto credits: Ester Gebuis

Eerlijk naar rato

‘Maximaal dekken we 6% arbeidsongeschiktheid, dus maximaal betaal je 6% van je geselecteerde inkomensniveau. Maar er is een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid dat dat niet voor komt. Zelfs in de coronaperiode was het gemiddelde ziektepercentage niet hoger dan 2%. Bij ons is de solidariteit heel groot, leden proberen allemaal snel weer beter te zijn of aangepast werk te vinden.’ Om donaties eerlijk en naar rato over de leden te verdelen wordt gebruik gemaakt van crowdsurance algoritmes. Ontwikkeld met behulp van slimme nieuwe technologie, fintech, gebaseerd op ‘open banking’. ‘We gebruiken die technologie om het betalingsverkeer transparanter, eerlijker en goedkoper te maken.’

Geen medisch onderzoek vooraf

SharePeople doet geen medisch onderzoek bij mensen die zich aanmelden. Cosmas: ‘Ik geloof erg in het motto van Ricardo Semler: controleren is duurder dan vertrouwen.’ Wel hanteert SharePeople een leeftijdsgrens van maximaal 59 jaar bij aanvang van deelname. Cosmas legt uit waarom. ‘Veel arbeidsongeschiktheidsverzekeringen gooien mensen eruit als ze 60 zijn. Als die zich allemaal bij ons zouden aanmelden zouden we een scheve leeftijdsopbouw krijgen. Maar ik sluit niet uit dat we de leeftijdsgrens in de toekomst alsnog kunnen verhogen.’ 

Mede-eigenaar van de coöperatie

Momenteel heeft SharePeople zo’n 7500 deelnemers. Daarvan zijn er zo’n 750 tevens aandeelhouder en dus mede-eigenaar van de coöperatie. Cosmas ziet SharePeople graag verder groeien: ‘Er zijn 100 keer zoveel zzp’ers die baat hebben bij onze oplossing. De solidariteit komt niet onder druk te staan door de grootte van de groep. Als de groep groter wordt, wordt het ziektepercentage vanzelf steeds stabieler en daarmee de hoogte van de donaties. Onze campagne gaat nu uit van 1 euro per dag, maar veel leden melden ons tevreden dat ze veel minder hoeven te betalen!’

(Tekst: André Nientied, eerder online gepubliceerd op NRC.nl)

Lees hier ook het artikel van Peter-Paul Leutscher; ‘SharePeople is een absolute disrupter in het verzekeringsdomein’ >