SharePeople is het nieuwe alternatief voor de veel te dure AOV voor zzp-ers. Gebaseerd op het voorkomen van ziekte. Onderling, dus zonder verzekeraar. Direct te regelen.

Samen het risico op arbeidsongeschiktheid delen. Crowdsurance is een soort onderlinge AOV (arbeidsongeschiktheidsvoorziening). Hier vind je meer informatie over hoe ook jij kan deelnemen. Het is zo geregeld!

Bij SharePeople delen we het risico van ziekte én de verantwoordelijkheid om elkaar en onszelf scherp te houden. Zo ondernemen we allemaal succesvoller. Doe jij ook mee?

SharePeople is een netwerk van (zelfstandig) ondernemers die willen delen én in zichzelf willen investeren. Maar wie zitten er achter SharePeople? Cosmas en Rutger aan het woord.

Burn-out

Veel (beroeps)ziekten zoals burn-out, rsi en rugklachten zijn te voorkomen. Toch doen zelfstandig ondernemers hier nauwelijks iets aan, daar is dus enorme winst te behalen. Bij bovengenoemde beroepsziekten, zal een ondernemer zich niet zo snel ziek melden, maar gewoon door blijven werken… Maar wel op halve kracht. Als we die beroepsziekten nu samen weten te voorkomen, kunnen we allemaal op volle kracht door blijven werken.

Andersom kan iemand die ziek is (bijvoorbeeld door kanker) zich niet ziek voelen. Men wil dan graag eigen regie houden en -zolang het kan- doorwerken en meedraaien in een normaal leven. Wel kunnen we elkaar helpen omdat voor elkaar te krijgen.

Bij SharePeople gaan we uit van positieve gezondheid.

Positive Health

Machteld Huber introduceerde het concept positieve gezondheid in Nederland in 2012. In dit concept wordt gezondheid niet meer gezien als de af- of aanwezigheid van ziekte, maar als het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren. Eigen regie…dat klinkt als zelfstandig en ondernemend.

 

 

 

 

Doe de Quickscan en je weet direct of SharePeople wat voor jou is. Peer2Peer inkomensvoorziening bij ziekte op basis van het preventie. Van en voor zelfstandig ondernemers. Zonder tussenkomst van een verzekeraar. Ook voor starters!