Arbeids­ongeschiktheids­voorziening, aov en pensioen in één

Pensioen en AOV in één

Pensioen en AOV. Twee problemen waar zzp’ers tegen aanlopen: ze sluiten geen AOV af omdat ze dat te duur vinden én ze stellen het opbouwen van een pensioen uit. Om beide problemen in één keer op te lossen gaan BrightPensioen, SharePeople en verzekeraar Allianz samenwerken.

Via SharePeople kan een zzp’er het arbeidsongeschiktheidsrisico voor de eerste twee jaar heel eenvoudig onderling delen. En door de al bestaande relatie van BrightPensioen met verzekeraar Allianz, kunnen zzp’ers die voor een langere periode zekerheid zoeken een speciale AOV afsluiten. Allianz biedt de mogelijkheid aan te sluiten op de periode van twee jaar en te kiezen voor een uitkering tot 5 jaar of tot aan de pensioendatum.

Niet aangesproken ziektegeld naar je eigen pensioenpotje

De maandelijkse inleg van SharePeople deelnemers wordt alleen aangesproken als er mensen ziek zijn. Afhankelijk van het ziektepercentage ben je een gedeelte kwijt aan donaties. Het grootste deel (>80% is de schatting) kan automatisch naar een pensioen- of beleggingsrekening bij BrightPensioen. Zo kunnen zzp’ers ook direct een potje voor later opbouwen.

Sjaak Zonneveld, directeur BrightPensioen: “We kregen van onze deelnemers regelmatig de vraag of we een broodfonds voor ze op konden richten. Dat vonden we een mooie gedachte, alleen kan een broodfonds niet meer dan 50 leden hebben. SharePeople is een perfecte partner om aan deze wens tegemoet te komen. Juist de combinatie van producten en het delen van risico met elkaar maakt het uniek en zeer voordelig. Deze stap past helemaal in onze visie waarbij we onze deelnemers mee laten denken en doen. Alleen zo creëer je echte waarde. Niet alleen voor de deelnemers maar ook voor de maatschappij. Wij leveren zo een oplossing voor het probleem dat zzp’ers geen pensioen opbouwen en niet verzekerd zijn voor ziekte of arbeidsongeschiktheid.”

Meer uitleg over deze samenwerking (en de mogelijkheid om direct je pensioen te regelen) is te vinden op deze site.