Verkiezingen 21

Een overzicht: Hoe te stemmen als zzp’er op 17 maart?

Op 17 maart sta je niet alleen als privé-persoon in het stemhokje, maar ook als zelfstandig ondernemer. Hoe denken de verschillende partijen nu eigenlijk over het ondernemerschap, over de positie van zelfstandigen, over de verplichte AOV en de toekomst van alle flexwerkers? We hebben even voor je uitgezocht waar je die informatie kunt vinden. Handig, hoef je dat niet zelf te doen.

De partijprogramma’s

Zipconomy heeft zijn huiswerk goed gedaan en houdt een dossier bij over de verkiezingen. Met een overzicht wat er in de verschillende partijprogramma’s staat over zzp’ers, flexwerkers, inhuurkrachten, (zelfstandig) ondernemers, de arbeidsmarkt en sociale zekerheid. En interviews met kamerleden. Zoals Tweede Kamerlid Hilde Palland van het CDA die zzp’ers de komende kabinetsperiode vooral meer duidelijkheid wil geven.

Een snel overzicht

De Werkvereniging heeft in een overzichtelijke kieswijzer bij elkaar gezet wat elke partij vindt van de zes pijlers waar de Werkvereniging voor staat. Zoals ‘meer ruimte voor zzp en het combineren van werkvormen’, ‘verplichte AOV’ en ‘erkenning van de positie van modern werkenden’. Je ziet in één oogopslag wat de partijen van links tot rechts vinden. Ook geeft de Werkvereniging netjes per partij uitleg hoe ze tot de groene vinkjes in de tabel zijn gekomen.

PZO kwam op 5 maart ook met een ZZPKieswijzer daar is heel handig terug te vinden wat de diverse partijen over zelfstandig ondernemers hebben geschreven.

In debat

En er zijn verkiezingsdebatten over de positie van zelfstandigen. Zo organiseerde de Future Group op 3 maart een debat via Zoom met Judith Thielen (VVD), Hans Vijlbrief (D66), Hilde Palland (CDA), Bart van Kent (SP) en Andrew Harijgens (GroenLinks). Bij de aftrap van het debat zei Arno Commandeur, algemeen directeur van The Future Group: ‘Het politieke debat over zelfstandigen wordt gedomineerd door aandacht voor kwetsbare werkenden. De belangen van zelfstandigen die bewust kiezen voor het ondernemerschap komen daardoor in de knel. Dat zijn zelfstandigen die hard nodig zijn voor de innovatiekracht van Nederlandse bedrijven.’ Lees vooral ook het twitterverslag van het debat terug.

Achtergrondinfo

Ook de media komen met achtergrondinformatie en -verhalen over de positie van zzp’ers bij de verkiezingen. Bijvoorbeeld de Volkskrant die de vraag stelt: ‘Wie dicht de grote kloof tussen flexbanen en vast werk?’ Uit het artikel: ‘In de verkiezingsprogramma’s worden her en der maatregelen geopperd, geen samenhangende stelselwijzigingen.’ Lees dus zelf vooral mee en laat wegen wat jij het belangrijkste vindt.

SharePeople geeft uiteraard geen stemadvies, maar wil je wel graag goed informeren over de positie van zzp’ers bij de verkiezingen 2021. En over je arbeidsongeschiktheidsvoorziening. Doe daarom nu de test en kijk of SharePeople ook iets voor jou is.