advies van de commissie Borstlap

Het advies van de commissie Borstlap is niet van deze tijd

Roos Wouters, aanjager van de Werkvereniging, vertelde vorige week: ‘De huidige faciliteiten, zoals je pensioenopbouw, zijn gekoppeld aan de werkgever en een contract. Wij stellen voor die arbeidsvoorwaarden te koppelen aan de werkende.’ En met die blik kijkt de Werkvereniging én SharePeople ook naar het advies van de Commissie Borstlap.

Uitgangspunt is goed

Uit de reactie van de Werkvereniging op het advies: ‘We onderschrijven het uitgangspunt van de commissie dat de arbeidsmarkt van morgen herkenbaar zal moeten zijn aan haar wendbaarheid, weerbaarheid, duidelijkheid en wederkerigheid. (…) Mensen willen weten waar ze aan toe zijn, maar wel met autonomie, toegang tot zekerheden én een hypotheek.’ 

Maar de oplossing niet

De commissie Borstlap zegt in een notendop: Werkgevers moeten veel vaker vaste contracten aanbieden, het aantal flexwerkers en zzp’ers moet omlaag en er moet meer geïnvesteerd worden in kennis en innovatie.’
Maar die vaste contracten bieden schijnzekerheid. Of zoals de Werkvereniging schrijft: ‘We menen dan ook dat dit advies Nederland niet voorbereidt op de toekomst maar ons terug werpt in de tijd.’

Wat dan wel?

Zoals gezegd, mensen willen weten waar ze aan toe zijn, ze willen autonomie, toegang tot zekerheden en een hypotheek. De Werkvereniging: ‘Koppel dit daarom los van de contractvorm i.p.v het juist nog meer aan de schijnzekerheid van het ‘vaste contract’ te verbinden.’
Om wel voorbereid te zijn op de toekomst, moet het kabinet haar regierol nemen en een een brede maatschappelijke alliantie organiseren, waar zzp’ers, MKB-ers en modern werkenden wél aan tafel zitten en mee praten.

Vindt SharePeople dat ook?

Het is natuurlijk mooi dat de Werkvereniging, waar SharePeople bij aangesloten is, zo helder uiteen zet hoe het nu zit met het advies Borstlap. En ondertussen meepraat in Den Haag, zoals Roos Wouters vertelt in haar interview. Maar wat vindt SharePeople zelf?
Cosmas Blaauw, oprichter: ‘SharePeople richt zich op een betaalbaar alternatief voor een AOV. Wij zijn de toekomst, want we bieden zekerheid die niet verbonden is aan een contract. Fiscaal (achterhaalde regelgeving!) is het nu nog te ingewikkeld om SharePeople ook in te zetten voor arbeidsongeschikte werknemers, maar als het aan ons ligt gaan we ook dat voor elkaar krijgen. Onze deelnemers zijn allemaal de modern werkenden waar de Werkvereniging zich voor in zet. Heel top dus dat Roos namens ons het woord voert in Den Haag. We ondersteunen haar van harte!’

Ook op zoek naar zekerheid, zonder vast contract? Word dan ook deelnemer van SharePeople!