Achtergrondinformatie voor SharePeople deelnemers en coöperatieleden over de door SharePeople te ontwikkelen oplossing voor meer dan 2 jaar arbeidsongeschiktheid.

SharePeople AOV achtergrond informatie

[deze pagina is in bewerking en inmiddels (jan-22) achterhaald. Op de ALV van 22 maart zullen we onze nieuwe plannen uit de doeken doen aan de leden van de SharePeople Coöperatie.]

Sinds 29 november vragen we aan al onze deelnemers of ze interesse hebben in een arbeidsongeschiktheidsoplossing die aansluit op de dekking van 2 jaar arbeidsongeschiktheid die SharePeople op dit moment aanbiedt.

De belangrijkste vraag die we hebben:

Hoeveel deelnemers van SharePeople zijn mogelijk geïnteresseerd in een (eigen) SharePeople-AOV oplossing.

Met het antwoord op deze vraag kunnen we vervolgens

  1. een besluit nemen of we het wel willen gaan aanbieden aan onze deelnemers
  2. het eventueel te ontwikkelen product zo goed mogelijk laten aansluiten op de wensen van onze deelnemers
  3. beter inschatten wat de (collectieve) premie(kortingen) kunnen gaan zijn
  4. onze onderhandelingspositie verstevigen

Vervolgens willen wij jullie via deze pagina nader informeren over onze plannen met betrekking tot een oplossing voor langdurige/blijvende arbeidsongeschiktheid.

De denkrichting is nu om te komen met een ‘hybride oplossing’: een combinatie van verzekeren en crowdsurance. Ook de arbeidsgerelateerde zorg en preventie (het voorkomen van ziekte) zullen daarbij belangrijke onderdelen zijn.

We kunnen niet zelf een verzekering beginnen (te kostbaar en tijdrovend proces) en zullen dan ook moeten samenwerken met een verzekeraar of volmachtbedrijf.
Maar dan liefst wel een bedrijf met een oplossing die aansluit bij onze visie en missie. En zo hebben we (de leden van de SharePeople Coöperatie) nog wel wat meer wensen…

De gesprekken zijn eind 2020 gestart en zullen begin 2022 waarschijnlijk zijn afgerond.
Daarna zullen we onze plannen voorleggen aan de ALV van de SharePeople Cooperatie.
Als alles goed gaat verwachten we vervolgens in het tweede kwartaal van 2022 met een product te kunnen starten.

Mocht je willen meedenken, je kennis willen aanbieden of tips hebben hoe we dit product verder in de markt zouden kunnen zetten?
Neem dan contact op met cosmas@sharepeople.nl (en word lid van de SharePeople Cooperatie!).

Wordt vervolgd,

Cosmas Blaauw en Rutger Abbink

Waar staan we?

Hoe gaat het er uit zien?

crowdsurance deel

verzekeren deel

plaatje invoegen

Dit was de vraag die we stelden:

SharePeople is aan het inventariseren hoeveel mensen er mee willen doen met de SharePeople AOV die we in de loop van 2022 gaan lanceren.

Dit waren de mogelijke antwoorden:

  • Ja, ik ben geïnteresseerd en heb op dit moment geen AOV
  • Ja, ik ben geïnteresseerd maar heb op dit moment een (andere) AOV naast SharePeople
  • Ja ik ben geïnteresseerd maar kom wellicht niet in aanmerking voor een AOV bij een verzekeraar (toelichting: bijvoorbeeld omdat je eerder bent afgewezen)
  • Nee, ik ben op dit moment niet geïnteresseerd in een aanvullende AOV bovenop de huidige dekking van 2 jaar

Hoe is er gestemd?

Hier komt een grafiek met de antwoorden.

Wil je meedenken en besluiten? Word dan lid van de SharePeople Coöperatie!

Hier vind je meer informatie over de SharePeople Cooperatie.